Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'pubg europe league'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
  • Forum Rules & Guidelines
  • Report A Player & Appeals
 • Game Announcements & Forum Info
 • Gameplay Discussion & Suggestions
 • PC
  • PC News & Patch Notes
  • Game Discussion & Feedback
  • Help & Troubleshooting
  • Bug Reports & Known Issues
  • Test Server
 • Xbox
  • Xbox News & Patch Notes
  • Game Discussion & Feedback
  • Help & Troubleshooting
  • Bug Reports & Known Issues
  • Test Server
 • PS4
  • PS4 News & Patch Notes
  • Game Discussion & Feedback
  • Help & Troubleshooting
  • Bug Reports & Known Issues
  • Test Server
 • PUBG API Community Developers
  • Getting Started
  • Announcements
  • Community Developer General Discussion
  • Community Developer Projects
  • Community Developer Help
 • Community
  • Introductions
  • Looking For Players
  • Community Content
  • Off Topic
 • Other Languages
  • Russian
  • Turkish
  • German
  • French
  • Spanish
  • Portuguese
  • Polish
  • Italian

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


About Me

Found 12 results

 1. Następna data w kalendarzu e-sportowym PUBG jest tuż-tuż. PEL Kick-Off Cup odbędzie się w dniach od 30 kwietnia do 5 maja i będzie pierwszym starciem dwóch głównych dywizji w regionie europejskim: PEL i PEL Contenders. W PEL Kick-Off Cup udział wezmą łącznie 32 europejskie drużyny PUBG, a do zdobycia jest w sumie 125 000 USD. Połowa miejsc w turnieju przypadnie wszystkim 16 drużynom PEL z fazy 1. Pozostałe miejsca trafią do najlepszych 16 drużyn PEL Contenders z fazy 1. Kick-Off Cup powinien dać nam pojęcie, jak mają się do siebie obie dywizje, a także stanowić zapowiedź fazy 2 PEL, kiedy to zaczną się awanse i degradacje pomiędzy PEL i PEL Contenders. Format Kick-Off Cup PEL W fazie grupowej turnieju 32 drużyny zostaną podzielone na dwie grupy po 16 drużyn każda: obie grupy będą miały po 8 drużyn PEL Contenders i 8 drużyn PEL. Najlepsza ósemka z każdej grupy przejdzie do fazy finałowej turnieju, w której dowiemy się, kto rządzi w Europie. Łącznie w dniach od 30 kwietnia do 2 maja odbędą się 24 mecze fazy grupowej. Każdego dnia fazy grupowej rozgrywanych będzie 8 meczów, po 4 w każdej grupie. Mecze grupy A zaczynają się o 12:00 CEST, a mecze grupy B o 17:30 CEST. Po wyłonieniu czołowej szesnastki fazy grupowej złożona z 12 meczów faza finałowa rozpocznie się 3 maja, a zakończy 5 maja koronacją zdobywcy Kick-Off Cup. Uczestnicy: drużyny PEL Uczestnicy: drużyny PEL Contenders Punkty będą przyznawane zgodnie z poprawionym regulaminem SUPER oraz formatem rozgrywek stosowanym w meczach PEL i PEL Contenders. Format ten nagradza grę agresywną, nastawioną na zabijanie, dzięki czemu mecze są pełne akcji i obfitują w widowiskowe momenty. Pula nagród PEL Kick-Off Cup Łączna pula nagród (125 000 USD) zostanie podzielona w następujący sposób: Zaznaczcie w kalendarzach 30 kwietnia i zaplanujcie sobie wolny czas. Kick-Off Cup gwarantuje rywalizację na najwyższym poziomie, podczas gdy e-sportowy świat PUBG przygotowuje się do etapu 2. Więcej informacji na temat turnieju pojawi się w późniejszym terminie. Wiadomości można znaleźć na stronie internetowej PEL i w mediach społecznościowych! Twitter: @PEL_esports Facebook: facebook/PEL_Esports YouTube: youtube.com/PEL_Esports Dziękujemy za uwagę! Zespół PUBG
 2. La prossima tappa del calendario PUBG eSport è proprio dietro l'angolo. La PEL Kick-Off Cup si svolgerà dal 30 aprile al 5 maggio e rappresenterà il primo scontro tra le due principali divisioni europee: PEL e PEL Contenders. Ben 32 squadre della PUBG Europe parteciperanno alla PEL Kick-Off Cup con in palio 125.000 $. Dopo la fase 1 Kick-Off, tutte le 16 squadre della PEL andranno a occupare metà dei posti disponibili per il torneo. Gli altri posti saranno assegnati alle 16 migliori squadre provenienti dalla fase 1 della PEL Contenders. La Kick-Off Cup dovrebbe dare un'idea di come si fronteggiano le due divisioni e offrire un'anteprima della fase 2 della PEL, quando entreranno in gioco promozione e retrocessione tra le divisioni PEL e PEL Contenders. Struttura della PEL Kick-Off Cup Nella fase a gruppi del torneo, le 32 squadre verranno divise in due gruppi da 16 squadre ognuno: entrambi i gruppi avranno 8 squadre della PEL Contenders e 8 squadre della PEL. Le 8 migliori squadre di ogni gruppo accederanno alla fase finale del torneo, dove scopriremo quale compagine dominerà l'Europa. Durante la fase a gruppi, che si terrà dal 30 aprile al 2 maggio, verranno disputate in tutto 24 partite. In ogni giornata della fase a gruppi verranno giocate otto partite e ogni gruppo ne giocherà quattro in totale. Le partite del Gruppo A iniziano alle ore 12:00 CEST, mentre quelle del Gruppo B iniziano alle ore 17:30 CEST. Una volta stabilite le migliori 16 squadre della fase a gruppi, le 12 partite della fase finale inizieranno il 3 maggio e si concluderanno il 5 maggio con l'incoronazione del campione della Kick-Off Cup. Partecipanti: squadre PEL Partecipanti: squadre PEL Contenders I punti verranno assegnati in base al formato della competizione e alle linee guida SUPER attualmente in uso per PEL e PEL Contenders. Il format premia il gioco aggressivo e orientato a uccidere, il che darà origine a partite intense e ricche di momenti chiave. Montepremi della PEL Kick-Off Cup Il montepremi di 125.000 $ verrà suddiviso tra le 8 migliori squadre in questo modo: Segnate sul calendario la data del 30 aprile e non prendete impegni. La Kick-Off Cup vi permetterà di assistere a una competizione di altissimo livello, mentre il mondo PUBG eSport si prepara per la fase 2. Maggiori informazioni sul torneo saranno disponibili in futuro. Per aggiornamenti, tenete d'occhio il sito di PUBG Europe League e i nostri canali sui social media: Twitter: @PEL_esports Facebook: facebook/PEL_Esports YouTube: youtube.com/PEL_Esports Grazie per l'attenzione! Il team di PUBG
 3. Witajcie! Dla fanów e-sportu, PUBG Europe League (PEL) zapowiada się jako jeden z najważniejszych turniejów 2019 roku. Oto wszystko, co musicie wiedzieć o PEL przed pierwszym etapem, który rozpocznie się 21 marca. Co to jest PEL? PUBG Europe League to najlepsza profesjonalna liga e-sportowa PUBG w Europie, organizowana przez PUBG Corp. i StarLadder. PEL podzielona jest na trzy dywizje: PEL, PEL Contenders i PEL Open. W skład PEL, tzn. pierwszej dywizji, wchodzi 16 najlepszych drużyn PUBG w Europie. PEL Contenders to druga dywizja składająca się z 32 profesjonalnych drużyn. Amatorzy mają szansę wejść na europejską scenę e-sportową uczestnicząc w trzeciej dywizji, PEL Open. Harmonogram Oficjalna data rozpoczęcia PUBG Europe League to 21 marca. Etap 1 będzie trwał trzy tygodnie, a każdy tydzień będzie składał się z czterech dni rozgrywek po pięć meczów dziennie (łącznie 60 rozgrywek). Pełny harmonogram znajduje się poniżej. Do pierwszego etapu PEL zaprosiliśmy bezpośrednio 6 drużyn, wybranych ze względu na wyniki w poprzednich turniejach PUBG. Pozostali zawodnicy to drużyny, które przeżyły kwalifikacje PEL. Lista wszystkich drużyn, które będą uczestniczyć w PEL, poniżej. W przeciwieństwie do etapu 1, wszystkie kolejne etapy PEL będą trwać osiem tygodni. Drużyny w etapie 2 i 3 będą walczyć o punkty PEL, dzięki którym będą mogły się dostać na międzynarodowe turnieje organizowane pod koniec każdego etapu. Drużyny z najlepszymi wynikami po zakończeniu wszystkich trzech etapów, będą miały szansę rywalizować w PUBG Global Championship. Więcej informacji: Global Championship będzie punktem kulminacyjnym konkurencyjnego sezonu PUBG Zasady degradacji w PEL Ponieważ etap 1 jest krótszy od innych, podczas pierwszych trzech tygodni żadna drużyna nie opuści ani nie przystąpi do PEL. Począwszy od etapu 2 zostaną zastosowane zasady awansów i spadków. Cztery drużyny, które zajmują ostatnie miejsca w etapie 2 i 3 wezmą udział w turnieju Promo PEL, w której będą walczyć z 12 najlepszymi drużynami z PEL Contenders. Pierwsze cztery drużyny z turnieju PEL Promo awansują do PEL w następnym etapie, a pozostałe drużyny zostaną zdegradowane do PEL Contenders. Więcej informacji: przegląd PUBG Europe League Śledźcie najnowsze wiadomości na temat PUBG Europe League na Facebooku i na Twitterze! Dziękujemy za uwagę, Zespół PUBG
 4. Ciao a tutti! Per i fan di eSport di PUBG, la PUBG Europe League (PEL) si preannuncia come una delle competizioni più importanti del 2019. Prima dell'inizio della sua prima fase il prossimo 21 marzo, ecco tutto quello che dovete sapere sul torneo. Cos'è la PEL? PUBG Europe League è la lega PUBG di livello più alto in Europa, organizzata da PUBG Corp. e StarLadder. La PEL è composta da tre divisioni: PEL, PEL Contenders e PEL Open. Le migliori 16 squadre di PUBG in Europa costituiscono la PEL. La seconda divisione denominata PEL Contenders è formata da 32 squadre professioniste. Le squadre dilettanti hanno la possibilità di entrare nella scena professionale europea tramite il PEL Open, la terza e ultima divisione. Calendario Il 21 marzo è la data ufficiale di inizio della PUBG Europe League. La fase 1 avrà una durata di tre settimane; verranno svolte cinque partite al giorno, per quattro giorni di gioco ogni settimana, per un totale complessivo di 60 partite. Di seguito è riportato il programma completo della fase 1. La fase 1 della PEL includerà sei squadre selezionate direttamente in base ai loro risultati nei tornei precedenti di PUBG e dieci squadre che sono riuscite a sopravvivere alla fase delle qualificazioni della PEL. Di seguito è riportato l'elenco delle squadre presenti nella fase 1. A differenza della fase 1, tutte le fasi successive della PEL dureranno otto settimane. Le squadre in fase 2 e fase 3 gareggeranno per punti PEL in modo da assicurarsi un posto nei tornei internazionali svolti alla fine di ogni fase. Le migliori squadre, sulla base dei risultati ottenuti durante tutte e tre le fasi, avranno la possibilità di competere al Global Championship di PUBG. Per saperne di più: Global Championship sarà il culmine della stagione competitiva di PUBG Sistema di retrocessione della PEL Poiché la fase 1 è più breve rispetto a quelle successive, non ci saranno cambiamenti nelle squadre che partecipano alla PEL alla conclusione delle prime tre settimane. A partire dalla fase 2, verranno applicate le regole di promozione e retrocessione. Le squadre che occupano gli ultimi quattro posti in classifica della fase 2 e fase 3 parteciperanno al torneo Promo PEL, dove si scontreranno con le migliori 12 squadre della PEL Contenders. Le prime quattro squadre del torneo PEL Promo avanzeranno alla prossima fase della PEL, mentre le restanti squadre saranno retrocesse alla PEL Contenders. Per saperne di più: panoramica del sistema di PUBG Europe League Seguite le ultime notizie sulla PUBG Europe League su Facebook e Twitter! Grazie per l'attenzione! Il team di PUBG
 5. Zarejestrujcie się, aby uczestniczyć w PUBG Open League, w którym najlepsze dwa drużyny z każdego regionu trafią do PUBG Contenders League a kolejne 12 drużyn weźmie udział w PCL Promotion Tournament. Kwalifikacje odbędą się w trzech regionach PUBG Europe League: Europa Wschodnia, Europa Zachodnia, Bliski Wschód i Afryka. Pamiętajcie, aby uczestniczyć w kwalifikacjach PUBG Europe League musicie mieć ukończonych 18 lat. Wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na grupy składające się z 16 drużyn, które z kolei będą grać na etapy. W każdym etapie, 8 drużyn z każdej grupy awansuje dalej, a pozostałe 8 drużyn zostanie wyeliminowanych, aż do momentu określenia zwycięzców w każdym z regionów. Do kwalifikacji PUBG Open League można zarejestrować się poprzez linki poniżej, aż do 31 stycznia: Europa Zachodnia Europa Wschodnia Bliski Wschód i Afryka PUBG Open League rozpocznie się 2 lutego, i zakończy się 23 marca. Dwie najlepsze drużyny z każdego regionu awansują do PUBG Contenders League. Kolejne 12 drużyn weźmie udział w PCL Promotion Tournament, w tym drużyny, które dostaną się poprzez turniej Wild Card: Europa Zachodnia: 5 drużyn (z których 4 mogą awansować poprzez turniej Wild Card) Europa Wschodnia: 4 drużyny (z których 3 mogą awansować poprzez turniej Wild Card) Bliski Wschód i Afryka: 3 drużyny (z których 3 mogą awansować poprzez turniej Wild Card) Śledźcie najnowsze wiadomości na temat PUBG Europe League na naszej stronie internetowej, a także naszym profilu Twitter esports. Dziękujemy, PUBG Corp.
 6. Iscrivetevi per competere nella PUBG Open League, dove le migliori due squadre di ogni regione avanzeranno per competere nella PUBG Contenders League e le 6 squadre successive parteciperanno al PCL Promotion Tournament. Le qualificazioni si terranno in tre regioni della PUBG Europe League: Europa orientale, Europa occidentale e Medio Oriente e Africa. Si prega di notare che è necessario avere compiuto 18 anni per poter partecipare alle qualificazioni della PUBG Europe League. Tutti i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di 16 squadre. Ciascuno di questi gruppi giocherà in fasi susseguenti: in ogni fase, le prime 8 squadre di ogni gruppo avanzeranno nella fase successiva e le restanti 8 squadre saranno eliminate. Questo verrà ripetuto fino al momento in cui rimarranno soltanto le squadre finaliste. La registrazione per le qualificazioni PUBG Open League può essere effettuata fino al 31 gennaio mediante i seguenti link: Europa occidentale Europa orientale Africa e Medio Oriente Le qualificazioni inizieranno il 2 febbraio e termineranno il 23 marzo. Le prime due squadre di ogni regione avanzeranno alla PUBG Contenders League. In aggiunta, altre 12 squadre parteciperanno al PCL Promotion Tournament, incluse quelle che arrivano dal torneo Wild Card: Europa occidentale: 5 squadre (di cui 4 possono arrivare dal torneo Wild Card) Europa orientale: 4 squadre (di cui 3 possono arrivare dal torneo Wild Card) Medio Oriente e Africa: 3 squadre (di cui 2 possono arrivare dal torneo Wild Card) Seguite le ultime notizie sulla PUBG Europe League sul nostro sito web ufficiale e sul Twitter dedicato a eSport. Vi ringraziamo per l'attenzione, PUBG Corp.
 7. La scorsa settimana, 32 squadre si sono scontrate nelle qualificazioni LAN di PUBG Europe League, l’ultima tappa sul lungo cammino per avanzare nella prossima fase del PUBG Europe League. Le 10 squadre finaliste hanno ricevuto inviti alla prossima fase della lega, mentre le 6 squadre a seguire parteciperanno alla Contenders League. Dopo 6 giorni di combattimenti intensi su Erangel e Miramar, siamo lieti di presentarvi le classifiche finali. Risultati delle qualificazioni LAN di PUBG Europe League 1° posto – 4610 punti – Jokers – PUBG Europe League 2° posto – 4314 punti – PENTA Sports – PUBG Europe League 3° posto – 3586 punti – Excelerate – PUBG Europe League 4° posto – 3570 punti – Red Diamonds – PUBG Europe League 5° posto – 3362 punti – RYE Gaming – PUBG Europe League 6° posto – 3320 punti – M19 – PUBG Europe League 7° posto – 3200 punti – Saunabois – PUBG Europe League 8° posto – 2992 punti – Team Ready – PUBG Europe League 9° posto – 2912 punti – TSM – PUBG Europe League 10° posto – 2864 punti – Alpochinki – PUBG Europe League 11° posto – 2660 punti – AVANGAR – Contenders League 12° posto – 2612 punti – GamerLegion – Contenders League 13° posto – 2020 punti – Sans domicile fixe – Contenders League 14° posto – 1998 punti – Reciprocity – Contenders League 15° posto – 1984 punti – TORNADO – Contenders League 16° posto – 1922 punti – PERSONAL COURAGEUX – Contenders League La prossima fase di PUBG Europe League sarà inaugurata all'inizio del 2019. Le prime 16 squadre si affronteranno per ottenere la loro parte del montepremi di 1.000.000 € e un posto nei prossimi tornei e Global Championship. I giocatori si uniranno a noi in uno studio appositamente progettato, dove i tifosi di PUBG avranno la possibilità di guardare tutte le partite dal vivo. Seguite le ultime notizie sulla PUBG Europe League sul nostro sito web ufficiale e sul Twitter dedicato a eSport. Vi ringraziamo per l'attenzione, PUBG Corp.
 8. W ubiegłym tygodniu, 32 drużyn walczyło o miejsce w kwalifikacjach LAN do PUBG Europe League. Był to ostatni przystanek na długiej drodze do pierwszej fazy PUBG Europe League. 10 najlepszych drużyn otrzymało zaproszenia do następnej fazy PUBG Europe League, a kolejne 6 będzie uczestniczyć w Contenders League. Po sześciu dniach intensywnych zmagań na Erangel i Miramar, z przyjemnością przedstawiamy wam ostateczne wyniki. Wyniki kwalifikacji do PUBG Europe League 1. miejsce – 4610 punktów – Jokers – PUBG Europe League 2. miejsce – 4314 punktów – PENTA Sports – PUBG Europe League 3. miejsce – 3586 punktów – Excelerate – PUBG Europe League 4. miejsce – 3570 punktów – Red Diamonds – PUBG Europe League 5. miejsce – 3362 punktów – RYE Gaming – PUBG Europe League 6. miejsce – 3320 punktów – M19 – PUBG Europe League 7. miejsce – 3200 punktów – Saunabois – PUBG Europe League 8. miejsce – 2992 punktów – Team Ready – PUBG Europe League 9. miejsce – 2912 punktów – TSM – PUBG Europe League 10. miejsce – 2864 punktów – Alpochinki – PUBG Europe League 11. miejsce – 2660 punktów – AVANGAR – Contenders League 12. miejsce – 2612 punktów – GamerLegion – Contenders League 13. miejsce – 2020 punktów – Sans domicile fixe – Contenders League 14. miejsce – 1998 punktów – Reciprocity – Contenders League 15. miejsce – 1984 punktów – TORNADO – Contenders League 16. miejsce – 1922 punktów – PERSONAL COURAGEUX – Contenders League Następny etap PUBG Europe League rozpocznie się na początku 2019. 16 najlepszych drużyn będzie rywalizować ze sobą o udział w puli nagród €1 000 000 oraz miejsca na sezonowe turnieje i Global Championship. Gracze będą z nami w specjalnie zaprojektowanym studi, gdzie fani PUBG będą mieli okazję obejrzeć wszystkie mecze PUBG Europe League na żywo. Śledźcie najnowsze wiadomości na temat PUBG Europe League na naszej stronie internetowej, a także naszym profilu Twitter esports. Dziękujemy! PUBG Corp.
 9. Kwalifikacje LAN będą decydującym etapem dla PUBG Europe League. Kluczowe bitwy zostaną rozegrane w Mińsku, gdzie zdecyduje się kto będzie uczestniczyć w lidze. Od 12 do 17 grudnia w Mińsku, 32 drużyn będzie walczyć o 10 miejsc w PUBG Europe League i 6 miejsc w Contenders League. Kwalifikacje LAN będą podzielone na dwa etapy: fazę grupową i finały. W każdym etapie, zespoły będą musieli rozegrać 14 meczów na Miramar i 16 meczów na Erangel. W fazie grupowej wszystkie drużyny są podzielone na 2 grupy po 16 drużyn. Po 15 meczach, pierwsze 8 drużyn z każdej grupy awansuje do finałowego etapu, w którym będą grać o miejsca w PUBG Europe League i Contenders League. Oto harmonogram kwalifikacji LAN (godziny pokazane są w strefie czasowej CET): Faza grupowa 12 grudnia 09:00 – grupa А, mecz 1, Miramar. 10:00 – grupa А, mecz 2, Miramar. 11:00 – grupa А, mecz 3, Miramar. 12:00 – grupa А, mecz 4, Miramar. 13:00 – grupa А, mecz 5, Miramar. 16:00 – grupa B, mecz 1, Miramar. 17:00 – grupa B, mecz 2, Miramar. 18:00 – grupa B, mecz 3, Miramar. 19:00 – grupa B, mecz 4, Miramar. 20:00 – grupa B, mecz 5, Miramar. 13 grudnia 09:00 – grupa А, mecz 6, Miramar. 10:00 – grupa А, mecz 7, Miramar. 11:00 – grupa А, mecz 8, Erangel. 12:00 – grupa А, mecz 9, Erangel. 13:00 – grupa А, mecz 10, Erangel. 16:00 – grupa B, mecz 6, Miramar. 17:00 – grupa B, mecz 7, Miramar. 18:00 – grupa B, mecz 8, Erangel. 19:00 – grupa B, mecz 9, Erangel. 20:00 – grupa B, mecz 10, Erangel. 14 grudnia 09:00 – grupa А, mecz 11, Erangel. 10:00 – grupa А, mecz 12, Erangel. 11:00 – grupa А, mecz 13, Erangel. 12:00 – grupa А, mecz 14, Erangel. 13:00 – grupa А, mecz 15, Erangel. 16:00 – grupa B, mecz 11, Erangel. 17:00 – grupa B, mecz 12, Erangel. 18:00 – grupa B, mecz 13, Erangel. 19:00 – grupa B, mecz 14, Erangel. 20:00 – grupa B, mecz 15, Erangel. Finały 15 grudnia 16:00 – mecz 1, Miramar. 17:00 – mecz 2, Miramar. 18:00 – mecz 3, Miramar. 19:00 – mecz 4, Miramar. 20:00 – mecz 5, Miramar. 16 grudnia 15:00 – mecz 6, Miramar. 16:00 – mecz 7, Miramar. 17:00 – mecz 8, Miramar. 18:00 – mecz 9, Miramar. 19:00 – mecz 10, Miramar. 17 grudnia 15:00 – mecz 11, Miramar. 16:00 – mecz 12, Miramar. 17:00 – mecz 13, Miramar. 18:00 – mecz 14, Miramar. 19:00 – mecz 15, Miramar. Drużyny, które zakończą kwalifikacje zajmując miejsca od 1 do 10 otrzymają zaproszenia na pierwszą fazę PUBG Europe League. Drużyny, które zajmą miejsca od 11 do 16, zostaną zaproszone na pierwszą fazę Contenders League, gdzie będą mieli jeszcze jedną szansę dostać się do PUBG Europe League. Poniżej lista komentatorów PUBG Europe League (w języku angielskim😞 Transmisje na żywo będą nadawane na następujących oficjalnych kanałach: RU: https://Twitch.TV/starladder_pubg_ru EN: https://www.Twitch.TV/pubg_eu Śledźcie najnowsze wiadomości na temat PUBG Europe League na naszej stronie internetowej, a także naszym profilu Twitter esports. Dziękujemy! PUBG Corp.
 10. Le qualificazioni LAN saranno una tappa e un punto di partenza decisivi per la PUBG Europe League. La battaglia cruciale verrà ospitata a Minsk (Bielorussia), e deciderà chi saranno i partecipanti della lega. Dal 12 al 17 dicembre a Minsk, 32 squadre si scontreranno per uno dei 10 posti per la PUBG Europe League e 6 posti nella Contenders League messi in palio. Le qualificazioni LAN saranno divise in due fasi: la fase a gironi e la fase finale. In ogni fase, le squadre dovranno giocare 14 partite su Miramar e 16 partite su Erangel. Nella fase a gironi, tutte le squadre saranno divise in 2 gruppi di 16 squadre ciascuna. Dopo 15 partite, le prime 8 squadre di ogni gruppo avanzeranno nella fase finale, dove giocheranno fino all’ultimo per ottenere un posto alla PUBG European League e nella Contenders League. Ecco il calendario delle qualificazioni LAN (orari in CET): Fase a gironi 12 dicembre 09:00 – gruppo А, partita 1, Miramar. 10:00 – gruppo А, partita 2, Miramar. 11:00 – gruppo А, partita 3, Miramar. 12:00 – gruppo А, partita 4, Miramar. 13:00 – gruppo А, partita 5, Miramar. 16:00 – gruppo B, partita 1, Miramar. 17:00 – gruppo B, partita 2, Miramar. 18:00 – gruppo B, partita 3, Miramar. 19:00 – gruppo B, partita 4, Miramar. 20:00 – gruppo B, partita 5, Miramar. 13 dicembre 09:00 – gruppo А, partita 6, Miramar. 10:00 – gruppo А, partita 7, Miramar. 11:00 – gruppo А, partita 8, Erangel. 12:00 – gruppo А, partita 9, Erangel. 13:00 – gruppo А, partita 10, Erangel. 16:00 – gruppo B, partita 6, Miramar. 17:00 – gruppo B, partita 7, Miramar. 18:00 – gruppo B, partita 8, Erangel. 19:00 – gruppo B, partita 9, Erangel. 20:00 – gruppo B, partita 10, Erangel. 14 dicembre 09:00 – gruppo А, partita 11, Erangel. 10:00 – gruppo А, partita 12, Erangel. 11:00 – gruppo А, partita 13, Erangel. 12:00 – gruppo А, partita 14, Erangel. 13:00 – gruppo А, partita 15, Erangel. 16:00 – gruppo B, partita 11, Erangel. 17:00 – gruppo B, partita 12, Erangel. 18:00 – gruppo B, partita 13, Erangel. 19:00 – gruppo B, partita 14, Erangel. 20:00 – gruppo B, partita 15, Erangel. Fase finale 15 dicembre 16:00 – partita 1, Miramar. 17:00 – partita 2, Miramar. 18:00 – partita 3, Miramar. 19:00 – partita 4, Miramar. 20:00 – partita 5, Miramar. 16 dicembre 15:00 – partita 6, Miramar. 16:00 – partita 7, Miramar. 17:00 – partita 8, Erangel. 18:00 – partita 9, Erangel. 19:00 – partita 10, Erangel. 17 dicembre 15:00 – partita 11, Erangel. 16:00 – partita 12, Erangel. 17:00 – partita 13, Erangel. 18:00 – partita 14, Erangel. 19:00 – partita 15, Erangel. Le squadre che nella fase finale raggiungeranno i posti dal 1° al 10° riceveranno inviti alla prima fase della PUBG Europe League. Le squadre che nella fase finale raggiungeranno i posti dall'11° al 16° fase finale saranno invitate alla fase iniziale della Contenders League, dove avranno un’altra possibilità di qualificarsi per la PUBG Europe League. Segue la lista dei commentatori delle qualificazioni LAN di PUBG Europe League (in lingua inglese😞 Le dirette streaming delle partite potranno essere seguite su questi canali ufficiali: RU: https://twitch.tv/starladder_pubg_ru EN: https://www.twitch.tv/pubg_eu Seguite le ultime notizie sulla PUBG Europe League sul nostro sito web ufficiale e sul Twitter dedicato a eSport. Vi ringraziamo per l'attenzione, PUBG Corp.
 11. Ciao a tutti! Abbiamo importanti novità per voi! Siamo lieti di annunciare che PUBG Corp. e StarLadder inizieranno la prima lega europea professionale di PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, chiamata PUBG Europe League. Le squadre che prenderanno parte in PUBG Europe League e Contenders League si affronteranno per contendersi il montepremi di € 1.000.000! A partire da gennaio del 2019, PUBG Europe League farà parte della struttura globale PUBG Pro, in cui le squadre migliori avranno la possibilità di qualificarsi per partecipare ad un torneo internazionale, durane il quale le squadre più forti si contenderanno il titolo del campione della stagione. Nel 2019 la stagione di PUBG Europe League sarà divisa in tre fasi, in ognuna delle quali 16 squadre giocheranno in uno studio speciale in una delle capitali europee, allestito appositamente per le partite in LAN. Le qualificazioni inizieranno già a ottobre, dureranno fino alla fine di novembre, e termineranno con un torneo LAN con la partecipazione di 32 squadre. La creazione di questa lega è uno dei pilastri del piano di sviluppo annunciato da PUBG Corp., di cui l’obiettivo è quello di stabilire un’infrastruttura globale eSport sostenibile. PUBG Europe League sarà al vertice del sistema in cui le squadre con capacità simili potranno competere tra loro. A differenza di altre famose strutture eSport, PUBG Europe League darà una considerevole importanza al meccanismo di promozione e retrocessione. Riteniamo che questo modello assicurerà una stabilità duratura alla lega, permettendo a squadre capaci a scalare il vertice della classifica fino a raggiungerne il gradino più alto, al contempo sviluppando organicamente le dinamiche competitive tra squadre. Applicare il modello di franchise alla lega attualmente non rientra nei nostri piani, in quanto preferiamo che le squadre arrivino in vetta grazie ai propri sforzi e impegno. La Open League sarà una lega per le squadre amatoriali, e sarà divisa in tre regioni: Europa occidentale, Europa orientale, Medio Oriente e Africa. Nella Contenders League, per le squadre a metà tra l’amatoriale e il professionale, non vi sarà più la divisione regionale. Le squadre potranno scalare il livello della lega partecipando e vincendo nei speciali tornei promozionali alla fine di ognuna delle tre fasi menzionate in precedenza. Iscrivetevi per partecipare alla fase di qualificazione! Europa occidentale Europa orientale Medio Oriente e Africa Pagina ufficiale PUBG Europe League Grazie a tutti! PUBG Corp.
 12. Witajcie! Mamy dla was ważne wieści! Z przyjemnością ogłaszamy, że PUBG Corp. i StarLadder rozpoczną pierwszą profesjonalną ligę Europejską PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, nazwaną PUBG Europe League. Drużyny uczestniczące w PUBG Europe League i Contenders League będą walczyć o udział w puli nagród przekraczającej 1 000 000 €! Począwszy od stycznia 2019, PUBG Europe League będzie częścią globalnej struktury PUBG Pro, w której najlepsze drużyny będą miały szanse zakwalifikować się do międzynarodowego turnieju, w którym najlepsze drużyny z każdego regionu będą walczyć o tytuł mistrza sezonu. W 2019, sezon PUBG Europe League będzie podzielony na trzy etapy, w których 16 drużyn będzie grało w specjalnie zaprojektowanym studiu LAN w jednej z europejskich stolic. Turnieje kwalifikacyjne rozpoczną się już w październiku, potrwają do końca listopada, i zakończą się turniejem LAN, z udziałem 32 drużyn. Powstanie ligi jest jednym z filarów pięcioletniego planu rozwoju zapowiedzianego przez PUBG Corp., celem którego jest powstanie zrównoważonej globalnej infrastruktury esportowej. PUBG Europe League będzie na samym szczycie systemu, w którym drużyny o podobnych umiejętnościach będą mogły rywalizować między sobą. W odróżnieniu od innych dobrze znanych struktur esportowych, PUBG Europe League włoży duży nacisk na system promocji i spadku. Sądzimy, że system ten zapewni długoterminową stabilność ligi, dając utalentowanym drużynom szansę aby dostać się na najwyższy szczebel piramidy, i organicznie podbudowując rywalizację między drużynami. Obecnie nie planujemy pójść śladem modelu franczyzy, gdyż cenimy sobie drużyny, które dotrą do ligi jedynie dzięki własnym staraniom i poświęceniu. Tzw. Open League będzie ligą dla drużyn początkujących, i będzie podzielona na trzy regiony: Europa Zachodnia, Europa Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka. W tzw. Contender League, dla drużyn z nieco wyższym poziomem umiejętności, nie będzie już podziałów na regiony. Drużyny będą mogli wspiąć się do wyższej ligi, wygrywając w specjalnych turniejach promocyjnych na koniec każdego z trzech wymienionych powyżej etapów. Zapisz się aby uczestniczyć w turniejach kwalifikacyjnych! Europa Zachodnia Europa Wschodnia Bliski Wschód i Afryka Oficjalna strona PUBG Europe League Dziękujemy, PUBG Corp.
×
×
 • Create New...