Jump to content

PUBG_Bradanvar

Developer
 • Content Count

  323
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by PUBG_Bradanvar

 1. Ciao a tutti! Per celebrare il lancio del Survivor Pass 3: Wild Card su console, abbiamo preparato un evento speciale per voi! Evento della community – agente segreto Completate la vostra missione segreta in gioco e condividete il vostro screenshot o filmato su Twitter per la possibilità di vincere uno dei biglietti che vi permetterà di avanzare di 5 livelli! Cos'è una missione segreta? Una missione segreta è una missione a scelta libera ideata da voi allo scopo di partecipare all'Evento della community – agente segreto. Non è in alcun modo legata alle missioni di gioco che fanno parte del Survivor Pass 3: Wild Card. Il trucco per diventare un grande agente segreto è la furtività. Siete voi i responsabili della vostra missione, quindi assicuratevi di essere furtivi… e creativi! Esempi di una missione segreta: Attivate un'emote furtivamente dietro al vostro avversario Nascondetevi nelle frasche per evitare di essere scoperti Entrate in un veicolo guidato da un avversario Nascondetevi in una vasca da bagno senza attrarre l'attenzione dei vostri avversari... ... o qualsiasi altra cosa che vi venga in mente! Selezioneremo i 40 migliori screenshot o filmati tra quelli ricevuti, e invieremo ad ognuno dei vincitori un biglietto che permette di avanzare il proprio Survivor Pass di 5 livelli! Calendario INIZIO: venerdì 14 giugno alle 09:00 CEST FINE: martedì 18 giugno alle 09:00 CEST Come partecipare Fate uno screenshot o registrate un filmato in gioco che vi ritrae impegnati in una missione da agente segreto su Xbox o PS4. Condividete il vostro screenshot o filmato assieme a una descrizione su Twitter, utilizzando l'hashtag #PUBGSecretAgent: Condividere uno screenshot o filmato all’esterno, ovvero mostrando lo schermo della vostra TV o del vostro monitor, invece di uno screenshot o filmato ripreso direttamente all'interno del gioco potrebbe avere un impatto negativo sulle possibilità di vincita. Regole I filmati o gli screenshot inviati devono essere opere originali. L'uso di video di altri giocatori è severamente vietato. I filmati o gli screenshot ripresi su piattaforme diverse da Xbox o PS4 verranno esclusi dalla partecipazione. I vincitori saranno contattati tramite un messaggio diretto su Twitter. Materiali inviati che contengono contenuti sensibili o violano il codice di condotta della community, potrebbero essere esclusi dalla partecipazione. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al materiale inviato (compresi i diritti per la creazione di materiale derivato e lavori modificati) appartengono a PUBG Corporation. Non vediamo l'ora di vedere i vostri screenshot e filmati, mentre vi immedesimate in agenti segreti! Grazie per l'attenzione! Il team console di PUBG
 2. Witajcie! Aby uczcić uruchomienie przepustki Survivor 3: Wild Card na konsolach, przygotowaliśmy dla was specjalne wydarzenie! Wydarzenie społeczności – tajny agent Ukończcie tajne misje w grze i podzielcie się swoim zrzutem ekranu lub nagraniem na Twitterze, aby mieć szansę na wygranie jednego z biletów, który pozwoli wam awansować waszą przepustkę o 5 poziomów! Co to tajna misja? Tajna misja to misja wymyślona przez was w celu uczestniczenia w wydarzeniu społeczności – tajny agent. W żaden sposób nie jest ona związana z misjami w grze, które zostały wprowadzone razem z przepustką Survivor 3: Wild Card. Aby być skutecznym tajnym agentem, trzeba wiedzieć, jak się ukryć… w naszym przypadku, w dość kreatywny sposób! Przykłady tajnych misji: Aktywacja emotki ukradkiem za waszym przeciwnikiem Chowanie się w krzakach, aby uniknąć wykrycia przez pobliskich graczy Wejście do pojazdu prowadzonego przez przeciwnika Schowanie się w wannie bez przyciągania uwagi przeciwników… ... lub cokolwiek innego, co przyjdzie wam na myśl! Wybierzemy 40 najlepszych zrzutów ekranu lub filmików spośród tych, które otrzymaliśmy i wyślemy każdemu ze zwycięzców bilet, który pozwoli awansować o 5 poziomów w przepustce Survivor 3: Wild Card! Harmonogram ROZPOCZĘCIE: piątek, 14 czerwca o 09:00 CEST. ZAKOŃCZENIE: wtorek, 18 czerwca o 09:00 CEST. Jak uczestniczyć Wykonajcie zrzut ekranu lub nagrajcie filmik w grze, który przedstawia was w trakcie misji jako tajny agent na konsoli Xbox lub PS4. Udostępnijcie swój zrzut ekranu lub film wraz z opisem na Twitterze, używając hashtaga #PUBGSecretAgent: Zrzuty ekranu lub filmiki wykonane poza grą (tzn., jeśli na obrazku lub na nagraniu widać ekran telewizora lub monitora) mogą mieć negatywny wpływ na szanse na wygraną. Zasady Przesłane filmiki lub zrzuty ekranu muszą być oryginalne. Korzystanie z materiałów innych graczy jest surowo zabronione. Filmiki lub zrzuty ekranu które nie są wykonane na konsolach Xbox lub PS4 zostaną wykluczone z udziału. Skontaktujemy się ze zwycięzcami bezpośrednio poprzez wiadomość na Twitterze. Zgłoszenia zawierające treści, które naruszają zasady postępowania społeczności mogą zostać wykluczone z uczestnictwa. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z działalnością twórczą (w tym prawa do materiałów pochodnych i zmodyfikowanych) należą do PUBG Corporation. Czekamy na wasze zgłoszenia! Dziękujemy za uwagę! Zespół konsolowy PUBG
 3. Witajcie! Nazywam się KooSung Jeong i pracuje w zespole, który zajmuje się rozwojem PUBG na konsole. Mamy nadzieję, że wszyscy mieli okazję wypróbować nową zawartość i funkcje wprowadzone w naszej najnowszej aktualizacji. Dzisiaj przyjrzymy się czego można oczekiwać w naszej kolejnej aktualizacji, która będzie wprowadzona do gry w czerwcu. Kolejna aktualizacja jest obecnie zaplanowana na 28 czerwca i wprowadzi funkcje, o które głośno prosiła społeczność konsolowa PUBG, w tym automatyczne wyposażanie lunet, magazynków i dodatków do wylotu lufy, taktyczny system komunikacji dla graczy, którzy nie mają dostępu do mikrofonu i nowe ustawienia przycisków kontrolera dla lepszej mobilności podczas walki. Regulacja pojawiania się przedmiotów na Vikendi i Erangel zostaną ponownie wyważone i wprowadzimy oczekiwany system biegłości w używaniu broni. Krótka lista planowanych zmian, poniżej: Biegłość w używaniu broni Nowa funkcja progresji PUBG z ekskluzywnymi nagrodami. Nowy sposób dla graczy, którzy chcą poprawić swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią. Znaczniki taktyczne Dodamy nowy znacznik taktyczny do użycia na mapie w 6 różnych sytuacjach (atak, niebezpieczeństwo, obrona, łup, przegrupowanie, pojazd). Druga regulacja pojawiania się przedmiotów na Erangel Zwiększono ogólną liczbę pojawiających się AR (karabinów szturmowych), DMR (karabinów wyborowych) i SR (karabinów snajperskich). W czerwcowej aktualizacji, polecana mapa zostanie zmieniona z Sanhok na Erangel. Regulacja pojawiania się przedmiotów na Vikendi Niebieska strefa ulegnie zmianom. Zwiększono ogólną liczbę pojawiających się AR (karabinów szturmowych), DMR (karabinów wyborowych) i SR (karabinów snajperskich). Automatyczne wyposażanie dodatków Gracze czasami unikali wczesnej walki z powodu braku czasu na wyposażenie dodatków, ponieważ zarządzanie nimi za pomocą kontrolera może być trudne i kłopotliwe. Dzięki funkcji automatycznego wyposażania mamy nadzieję polepszyć sytuacje i zmniejszyć ilość czasu koniecznego do wyposażenia pożądanych dodatków. Mniej czasu spędzonego na ekranie ekwipunku oznacza więcej czasu na walkę! Ustawienia przycisków kontrolera – typ C Podobnie jak w przypadku funkcji wyposażania sprzętu omówionej powyżej i w tym przypadku skupiamy się na poprawie ogólnego doświadczenia gracza podczas walki. Na konsolach, przechylenie postaci jest aktywowane po naciśnięciu lewego lub prawego drążka kontrolera, co często wpływa na ruch i celowanie. W ustawieniu przycisków kontrolera – typ C, przypisanie przycisków używanych do przechylania zostało zmienione na lewy i prawy bumper kontrolera. Ponadto wprowadzimy dalsze zmiany sugerowane przez graczy. Podamy dalsze szczegóły jak tylko będzie to możliwe! Udostępnimy więcej informacji udostępniać bezpośrednio przed wprowadzeniem nowej aktualizacji. W międzyczasie, mamy nadzieję, że ten krótki podgląd przypadł wam do gustu! W związku z tym niedawno ogłosiliśmy nową wersję Erangel, która wprowadzi nową szatę graficzną a także kilka rozwiązań, które zastosowaliśmy w naszych najnowszych mapach. Możecie dowiedzieć się więcej na ten temat tutaj i spodziewać się nowej wersji tej mapy na konsole w lecie. Do zobaczenia na polach bitew! Zespół konsolowy PUBG
 4. Ciao a tutti! Il mio nome è KooSung Jeong, e faccio parte del team di sviluppo di PUBG per le console. Speriamo che tutti abbiano avuto la possibilità di provare i nuovi contenuti e funzionalità introdotti nella nostra ultima patch. Oggi daremo un’occhiata a quello che potete aspettarvi dal nostro prossimo aggiornamento, in arrivo a giugno. La prossima patch è attualmente programmata per il 28 giugno e introdurrà alcune delle funzionalità richieste a gran voce dai giocatori console, tra cui l’equipaggiamento automatico di mirini, caricatori e accessori per la bocca di fuoco, un sistema di comunicazioni tattiche per giocatori che non dispongono di microfoni e un nuovo preset di tasti per il controller per una migliore mobilità in battaglia. Il bottino delle mappe Vikendi ed Erangel verrà riequilibrato e introdurremo l’attesissimo sistema di maestria nell’ uso delle armi. Proseguiamo con un breve elenco delle aggiunte: Maestria nell'uso delle armi Nuova funzione di progressione di PUBG con ricompense uniche. Nuovo percorso per quei giocatori che desiderano migliorare le loro abilità nell'uso delle armi. Segnalini tattici Aggiungeremo nuovi segnalini tattici sulla mappa con 6 diversi tipi di segnalino per differenti situazioni. Secondo riequilibrio del bottino di Erangel Aumento del tasso di generazione dei AR (fucili d’assalto), DMR (fucili da battaglia) e SR (fucili di precisione). Erangel sostituirà Sanhok come mappa in primo piano. Riequilibrio del bottino di Vikendi La zona blu subirà delle modifiche. Aumento del tasso di generazione dei AR (fucili d’assalto), DMR (fucili da battaglia) e, in particolare, SR (fucili di precisione). Equipaggiamento automatico degli accessori I giocatori a volte evitavano i combattimenti iniziali a causa della mancanza di tempo necessario per equipaggiare gli accessori, poiché gestirli con un controller può essere difficile e tedioso. Con la funzione di equipaggiamento automatico, speriamo di ridurre la frustrazione e il tempo necessario per equipaggiare gli accessori desiderati. Meno tempo passato nell’inventario significa più tempo dedicato al combattimento! Preset tasti - Tipo C Come nel caso della funzione di equipaggiamento automatico di cui abbiamo parlato qui sopra, ci stiamo concentrando sul miglioramento dell’esperienza generale del giocatore durante le battaglie Sul controller, l’inclinazione è configurata per le levette e spesso influisce sul movimento e sulla mira Nel preset tasti - Tipo C l’associazione dei tasti utilizzati per sporgere il personaggio a destra o a sinistra è stata spostata dalle levette pulsanti dorsali. Inoltre, introdurremo ulteriori modifiche suggeriteci dai giocatori. Forniremo ulteriori dettagli appena possibile! Naturalmente condivideremo ulteriori informazioni e note man mano che ci avvicineremo al giorno di rilascio della patch, ma ci auguriamo che questa breve anteprima sia comunque di vostro interesse! A tal proposito, abbiamo recentemente annunciato la nuova versione di Erangel che introdurrà una nuova veste grafica alla mappa, oltre che alcuni accorgimenti che abbiamo adottato nelle nostre mappe più recenti. Potete leggere ulteriori informazioni a riguardo qui, e potete aspettarvi di giocare sulla nuova versione di Erangel più avanti in estate. Ci vediamo sui campi di battaglia! Il team console di PUBG
 5. Ciao a tutti! La terza stagione dei titoli di sopravvivenza, cominciata a marzo, sta per concludersi! Proseguite nella lettura per ottenere maggiori informazioni sulla data di conclusione della terza stagione, sul sistema dei titoli, sulle ricompense e sulle relative tempistiche di distribuzione. Attenzione: la terza stagione dei titoli di sopravvivenza terminerà il 19 giugno in concomitanza con l'inizio delle operazioni di manutenzione a cui verranno sottoposti i server di gioco. Criteri per la distribuzione delle ricompense Verranno conferite ricompense sulla base del miglior titolo conquistato durante la stagione, indipendentemente dalla modalità o dalla visuale (FPP/TPP) selezionate. Le ricompense della terza stagione saranno assegnate ai giocatori che avranno conquistato almeno il titolo di Novizio e saranno distribuite al termine delle operazioni di manutenzione del server di gioco previste per il 26 giugno. Per visualizzare le ricompense ottenute, accedete all'inventario di gioco o consultate la finestra pop-up che compare quando effettuate l'accesso. Distribuzione delle ricompense in base al rango ottenuto Otterrete ricompense e coupon commisurati al miglior titolo e al miglior rango che avrete conquistato durante la stagione. Per riscuotere le ricompense, fate clic su "TITOLI RICOMPENSA" nell'angolo in basso a sinistra della scheda "PANORAMICA" della sezione "STAGIONE", dopodiché fate clic su "RISCATTA TUTTO" entro il 26 giugno 2019, prima della manutenzione del server di gioco. Non potrete ottenere le ricompense dopo il termine del periodo di riscossione, perciò assicuratevi di riscattare tutti i coupon che avete acquisito nel periodo della stagione! Ricompense per titolo di sopravvivenza La stagione dei titoli di sopravvivenza è una ghiotta occasione per accaparrarsi fantastiche ricompense come premio per aver preso parte a sanguinose battaglie. Scalando la classifica e affinando le vostre abilità, potrete conquistare titoli sempre più prestigiosi e ottenere un set di oggetti a tema. Gli oggetti che avrete guadagnato verranno distribuiti al termine della stagione dei titoli di sopravvivenza. Le ricompense sono assegnate in base all'ultimo titolo conseguito, indipendentemente dal vostro rango finale. Politiche relative alla distribuzione delle ricompense Le ricompense della terza stagione saranno assegnate a coloro che avranno conquistato almeno il titolo di Novizio, e dipenderanno dal titolo di sopravvivenza acquisito. Le ricompense verranno assegnate in maniera sequenziale, e tali operazioni di distribuzione dovrebbero concludersi nel giro di una giornata: Qualora voi non abbiate ricevuto la ricompensa che vi spetta una volta trascorsa la data prevista per l'assegnazione, vi invitiamo a contattare il servizio clienti. I giocatori che verranno sorpresi a violare le politiche operative al fine di ottenere un titolo di sopravvivenza vedranno limitate le funzioni dei propri account e/o saranno privati delle ricompense stagionali. Domande frequenti D: Quando termina la terza stagione? R: La terza stagione dei titoli di sopravvivenza terminerà il 19 giugno, in concomitanza con l'inizio delle operazioni di manutenzione a cui verrà sottoposto il server di gioco. D: Quando potrò ricevere le ricompense? R: Le ricompense della terza stagione dei titoli di sopravvivenza compariranno nel tuo inventario al termine delle operazioni di manutenzione a cui sarà sottoposto il server di gioco, che si svolgeranno il 26 giugno. D: Cosa posso fare se il giorno successivo al completamento delle operazioni di distribuzione non ho ricevuto le ricompense? R: Qualora tu non abbia ricevuto le ricompense che ti spettano una volta trascorse 24 ore dalla data prevista per la distribuzione, ti invitiamo a contattare il servizio clienti. D: Ci sono motivi per cui un giocatore potrebbe non ricevere le ricompense previste? R: I giocatori che verranno sorpresi a violare le politiche operative al fine di ottenere un titolo di sopravvivenza vedranno limitate le funzioni dei propri account e/o saranno privati delle ricompense stagionali. D: Quando comincerà la prossima stagione? R: Il team di sviluppo sta lavorando sodo per creare un'agguerrita quarta stagione dei titoli di sopravvivenza, la cui distribuzione è prevista per la fine di luglio. Tra qualche tempo, saremo in grado di fornire informazioni più dettagliate. Q: Potrò ancora ottenere PS una volta terminata la stagione? R: Una volta terminata la terza stagione dei titoli di sopravvivenza, non verranno più riconosciuti PS per le partite giocate fino all'inizio della prossima stagione. D: Quale sarà il mio titolo all'inizio della prossima stagione? R: Sono previste alcune variazioni, ma i titoli conquistati dai giocatori durante la stagione attualmente in corso verranno tenuti in considerazione. Grazie per l'attenzione! Il team di PUBG
 6. Witajcie! Wkrótce zakończy się sezon 3 tytułów przetrwania, który zaczął się w marcu! Zapoznajcie się z informacjami na temat daty zakończenia sezonu 3, systemu tytułów, nagród i harmonogramu ich przydziału. Uwaga: sezon 3 tytułów przetrwania zakończy się 19 czerwca wraz z rozpoczęciem prac serwisowych na serwerach live. Zdobywajcie szybko kolejne nagrody, nim sezon się skończy! Kryteria przyznawania nagród Otrzymacie nagrody związane z najwyższym tytułem osiągniętym w sezonie bez względu na tryb i widok (TPP/FPP). Nagrody za sezon 3 będą rozdzielane między graczy, którzy osiągnęli tytuł wyższy niż nowicjusz, a ich przydział nastąpi po zakończeniu prac serwisowych na serwerach live 26 czerwca. Przedmioty zdobyte w nagrodę możecie sprawdzić w ekwipunku w grze lub w okienku wyskakującym podczas logowania. Przyznawanie nagród według rangi Otrzymacie kupony i nagrody związane z najwyższym tytułem osiągniętym w sezonie. Nagrody można odebrać przez kliknięcie „NAGRODY TYTUŁOWE” w lewym dolnym rogu karty „PODSUMOWANIE” w grze, a następnie kliknięcie „PRZYJMIJ WSZYSTKO” do 26 czerwca przed pracami serwisowymi na serwerach live. Otrzymacie je dopiero po zakończeniu okresu odbioru, więc odbierzcie wszystkie kupony zdobyte w ciągu sezonu! Nagrody za tytuł przetrwania Sezon tytułów przetrwania daje graczom możliwość zdobywania z czasem fajnych nagród za ciężko toczone bitwy. Awansując do kolejnych rang i ulepszając swój tytuł na kolejnych szczeblach, możecie zdobyć zestaw tematyczny przedmiotów. Przedmioty zdobyte w trakcie sezonu będą przyznawane po zakończeniu sezonu tytułów przetrwania. Przydzielane nagrody wiążą się z ostatnim osiągniętym tytułem, bez względu na ostateczną rangę. Zasady przydziału nagród Nagrody za sezon 3 będą rozdzielane między graczy, którzy osiągnęli tytuł wyższy niż nowicjusz. Przyznawanie nagród będzie następować po kolei i powinno odbyć się w ciągu jednego dnia: Jeśli nie otrzymacie swoich nagród po ogłoszonej dacie, skontaktujcie się z obsługą klienta. Gracze, którzy podczas uzyskali tytuły przetrwania z naruszeniem zasad, mogą utracić nagrody sezonowe i napotkać inne ograniczenia konta. Najczęściej zadawane pytania P: Kiedy zakończy się sezon 3? O: Sezon 3 tytułów przetrwania kończy się 19 czerwca wraz z rozpoczęciem prac serwisowych na serwerach live. P: Kiedy otrzymam nagrody? O: Nagrody za sezon 3 tytułów przetrwania będą pojawiać się w ekwipunkach graczy stopniowo po zakończeniu prac serwisowych na serwerach live 26 czerwca. P: Co zrobić, jeśli nie otrzymam nagród dzień po zakończeniu ich przydziału? O: Jeśli nie otrzymasz nagród dzień po ich przydziale, skontaktuj się z obsługą klienta. P: Czy z jakiegoś powodu gracze mogą nie otrzymać nagród, których się spodziewali? O: Gracze, którzy podczas uzyskali tytuły przetrwania z naruszeniem zasad, mogą utracić nagrody sezonowe i napotkać inne ograniczenia konta. P: Kiedy zaczyna się następny sezon? O: Zespół deweloperów ciężko pracuje nad przygotowaniem pełnego treści sezonu 4 tytułów przetrwania, planowanego na koniec lipca. Więcej informacji podamy bliżej rozpoczęcia. P: Czy mogę zdobywać PP po zakończeniu sezonu? O: Od chwili zakończenia sezonu 3 tytułów przetrwania udział w meczach nie daje PP do rozpoczęcia następnego sezonu. P: Jaki będę mieć tytuł na początku następnego sezonu? O: Tytuły przejdą miękki reset, biorący pod uwagę tytuł gracza z poprzedniego sezonu. Dziękujemy za uwagę! Zespół PUBG
 7. Witajcie! Rok szybciutko nam zlatuje, a emocje nie opadają, bo w PUBG szykują się kolejne interesujące nowości. Zbliżamy się do połowy roku 2019, w związku z czym chcieliśmy poświęcić chwilę na przedstawienie kierunku rozwoju na wszystkich naszych platformach w nadchodzących miesiącach. Poniżej możecie zapoznać się z ważnymi informacjami, które ma dla was TS Jang, producent wykonawczy i szef działu rozwoju PUBG. On przedstawi wam naszą wizję gry i niektóre spośród emocjonujących nowości, nad którymi pracujemy, między innymi informacje dotyczące tego, jak możecie pomóc w testowaniu aktualizacji uwielbianej przez nas mapy Erangel. Przez ostatnie kilka miesięcy przedstawialiśmy nasze plany dotyczące dopracowania naszej pierwszej mapy, Erangel, by osiągnęła poziom porównywalny z nowszymi mapami. Zaczęliśmy w marcu od pierwszej regulacji pojawiania się przedmiotów, a ostatnio dokonaliśmy gruntownej zmiany ilości sprzętu. Cieszymy się, że wreszcie możemy wam pokazać inne ulepszenia, nad którymi pracowaliśmy. W tym teście będziecie mogli zobaczyć odświeżone budynki, bardziej realistyczną scenerię i teren oraz nowe i zmienione obszary na mapie, a także wypróbować nowe ustawienia niebieskiej strefy. Jak w poprzednich fazach unowocześniania Erangel, zmiany te trafią najpierw na Publiczny Serwer Testowy (PTS), dzięki czemu gracze będą mogli przetestować stabilność mapy, wypróbować nowości i przekazać swoje opinie, zanim wszystko trafi na serwery główne w dalszej części tego roku. Szczegółowy harmonogram działania Publicznego Serweru Testowego jest dostępny poniżej. Harmonogram ROZPOCZĘCIE: piątek 7 czerwca o godzinie 05:00 CEST. ZAKOŃCZENIE: środa 12 czerwca o godzinie 05:00 CEST. Informacje o testach Faza 1: Od piątku 7 czerwca o godzinie 05:00 CEST do niedzieli 9 czerwca o godzinie 05:00 CEST (48 godzin): Tylko mecze niestandardowe. Dostępna jest tylko zaktualizowana mapa Erangel i normalny tryb meczu niestandardowego. Uwaga: tylko oficjalni partnerzy PUBG w każdym regionie mogą tworzyć sesje meczów niestandardowych, ale wszyscy gracze mogą wchodzić do poczekalni, by grać. Faza 2: Od niedzieli 9 czerwca o 05:00 CEST do środy 11 czerwca o godzinie 05:00 CEST (72 godzin): Mecze publiczne i niestandardowe. Dostępna wyłącznie zaktualizowana mapa Erangel. Szybkie dołączenie również jest dostępne. Tylko tryb squad. W Ameryce Północnej tylko tryb FPP, a na serwerach azjatyckich tylko TPP. Wszyscy gracze mogą brać udział. Po rozpoczęciu Fazy 1 będzie można dołączyć do lobby meczów niestandardowych partnerów podanych poniżej. Partnerzy PUBG podzieleni na regiony Jak wspomniano powyżej, test będzie uwzględnia nowe ustawienia niebieskiej strefy, które opracowaliśmy, by unowocześnić Erangel, na podstawie wyłaniających się stylów gry i taktyk. Są to ustawienia eksperymentalne, które mogą się zmienić w związku z komentarzami społeczności. Oto szczegóły testowanych zmian niebieskiej strefy. Zmiany niebieskiej strefy Niebieska strefa pojawia się szybciej przez cały mecz. Opóźnienie niebieskiej strefy jest krótsze we wczesnej fazie meczu. Rozmiar niebieskiej strefy jest mniejszy we wczesnej fazie meczu. Szybkość zmian niebieskiej strefy jest mniejsza we wczesnej i środkowej fazie meczu. Obrażenia poza niebieską strefą są nieco większe w późnej fazie meczu. Opóźnienie niebieskiej strefy jest krótsze we późnej fazie meczu. Cieszymy się, że w końcu możemy przedstawić społeczności efekty naszej pracy, i czekamy na wasze opinie na temat nowej wersji tej klasycznej mapy. Ten test jest przeznaczony tylko dla graczy na PC, ale gracze konsolowi będą mieli możliwość zagrania na odświeżonej Erangel pod koniec lata. Obszerniejsze informacje i szczegółowe plany pojawią się w późniejszym terminie. Wiemy, że Erangel jest uwielbianą częścią PUBG, która budzi w graczach wielkie namiętności. Bądźcie spokojni, postaramy się, żeby Erangel pozostała mapą, w której się zakochaliście, a jednocześnie nie odstawała od wrażeń dostarczanych obecnie przez PUBG. Jak zawsze, czekamy na wasze cenne opinie i mamy nadzieję, że zaktualizowana Erangel i zmiany niebieskiej strefy przypadną wam do gustu. Dziękujemy za uwagę!Zespół PUBG
 8. Ciao a tutti! Quest'anno sta davvero volando, e le emozioni continuano con alcune fantastiche novità in arrivo in casa PUBG. Mentre ci avviciniamo alla metà di questo 2019, abbiamo voluto prenderci un momento per riflettere sulle strategie da adottare per tutte le nostre piattaforme nei mesi che verranno. Qui di seguito, troverete un messaggio importante da TS Jang, produttore esecutivo e responsabile dello sviluppo di PUBG. Vi guiderà alla scoperta dei nostri progetti e di alcune delle emozionanti novità a cui stiamo lavorando, tra cui quella di dare ai giocatori la possibilità di aiutarci a testare l'aggiornamento della nostra amata mappa di Erangel. Negli ultimi mesi, abbiamo condiviso i nostri progetti concernenti l'obiettivo di portare Erangel, la nostra primissima mappa, allo stesso livello delle mappe più recenti. Abbiamo cominciato a marzo con un primo bottino, a cui ha fatto seguito, recentemente, un pass bottino completo. Siamo entusiasti di mostrare finalmente un'anteprima di alcuni degli altri miglioramenti su cui abbiamo lavorato. Con questo test, vedrete nuovi stili per gli edifici, terreni e paesaggi più realistici, alcune aree nuove e modificate all'interno della mappa e impostazioni di prova per una zona blu aggiornata. Come per le fasi precedenti dell'aggiornamento di Erangel, queste modifiche saranno innanzitutto presentate sul server di test per consentire ai giocatori di accedere, testare la stabilità della mappa, verificare tutti gli aggiornamenti e fornire il proprio feedback, e solo successivamente verranno implementate sui server di gioco. Qui di seguito, troverete un resoconto dettagliato sull'accessibilità del server di test. Calendario INIZIO: venerdì 7 giugno alle ore 05:00 CEST. FINE: mercoledì 12 giugno alle ore 05:00 CEST. Informazioni sul test Fase 1: Da venerdì 7 giugno alle 05:00 CEST fino a domenica 9 giugno alle 05:00 CEST (48 ore): Solo partite personalizzate. Sono disponibili esclusivamente la normale modalità di partita personalizzata e la mappa di Erangel aggiornata. Attenzione: solo i partner ufficiali PUBG di ogni regione possono creare sessioni di partite personalizzate, ma tutti i giocatori possono unirsi alla lobby per giocare. Fase 2: Da domenica 9 giugno alle 05:00 CEST fino a mercoledì 11 giugno alle 05:00 CEST (72 ore): Disponibili partite personalizzate e pubbliche. È disponibile esclusivamente la mappa di Erangel aggiornata. È inoltre disponibile il gioco rapido. Solo modalità squadra. FPP limitato ai server nordamericani, mentre TPP sarà limitato soltanto ai server asiatici. Tutti i giocatori possono partecipare. Quando inizierà la Fase 1, potrete accedere alle stanze delle partite personalizzate dei partner elencati qui di seguito. Partner PUBG suddivisi per regione Come già accennato, questa prova presenterà alcune nuove impostazioni della zona blu su cui abbiamo lavorato per fare in modo che Erangel stia al passo con le tattiche e gli stili di gioco emergenti. Queste impostazioni sono in via sperimentale e soggette a modifiche sulla base dei feedback che riceveremo. Qui di seguito troverete i dettagli sul bilanciamento della zona blu da testare. Modifiche alla zona blu Le sequenze temporali della zona blu sono più rapide durante tutta la partita. Il ritardo della zona blu è ridotto nella fase iniziale. Le dimensioni della zona sicura sono ridotte nella fase iniziale. La velocità della zona blu è ridotta nelle fasi iniziale e media. I danni provocati dalla zona blu sono leggermente aumentati nella fase avanzata. Il ritardo della zona blu è ridotto nella fase finale. Siamo entusiasti di poter finalmente condividere con voi il nostro lavoro e non vediamo l'ora di ricevere il vostro feedback su questa nuova variante della nostra mappa più famosa. Sebbene questa prova sia solo per PC, i nostri fan che giocano su console avranno l'opportunità di avventurarsi nella mappa di Erangel aggiornata più avanti in estate. Maggiori informazioni e progetti specifici saranno annunciati in futuro. Sappiamo che Erangel è una componente di PUBG molto apprezzata e che scalda gli animi dei nostri giocatori. Ecco perché faremo del nostro meglio affinché Erangel rimanga la mappa che i giocatori hanno imparato ad amare, allineandola al contempo ai gusti odierni dei fan di PUBG. Come sempre, non vediamo l'ora di ricevere preziosi feedback e ci auguriamo che la mappa di Erangel aggiornata e le modifiche alla zona blu siano di vostro gradimento. Grazie per l'attenzione!Il team di PUBG
 9. Przepustka Survivor 3: Wild Card pojawiła się na konsolach i udostępnia ponad 60 nagród, które można uzyskać w ciągu 10 tygodni które pozostało do jego zakończenia. Nowa przepustka Survivor zawiera między innymi misje, które przetestują umiejętności graczy, nową funkcję gry, która pozwala śledzić misje w czasie rzeczywistym oraz nowe lobby i muzykę w tle. Przepustkę Survivor można również kupić w trzech specjalnych pakietach, które oprócz tego, zawierają także ekskluzywne skórki. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj. Miłej zabawy w nowej przepustce Survivor 3: Wild Card! Harmonogram ROZPOCZĘCIE: wtorek 28 maja po zakończeniu prac konserwacyjnych. ZAKOŃCZENIE: wtorek 6 sierpnia o godzinie 07:00 CEST. Przepustka Survivor 3: Wild Card Ulepszone funkcje Śledzenie statusu misji jest teraz wyświetlane w czasie rzeczywistym w grze. Naciśnij LB (Xbox) lub L1 (PS4), aby zobaczyć aktualny status misji (aktualizacje danych w czasie rzeczywistym mogą być opóźnione o kilka sekund). Nowe misje Misje dzienne: misje te zmieniają się każdego dnia, więc pamiętajcie, aby zakończyć je na czas. Można wymienić maksymalnie 3 misje dziennie. Misje tygodniowe: co tydzień będzie dostępnych 10 misji. Można wymienić maksymalnie 5 misji tygodniowo. Misje dla początkujących: dodano 10 misji przeznaczonych przedstawieniu różnych funkcji gry poczatkującym graczom. Dodano misje do sprawdzenia waszych umiejętności przy używaniu następujących broni: Tommy Gun, Beryl M762, S686, UMP45, M16A4: Zdobędziecie skórkę broni za każdą zakończoną misję! Nagrody Dostępnych jest ponad 60 nagród. Nowe kosmetyczne przedmioty do twarzy i włosów są dostępne jako darmowe nagrody przepustki Survivor. Dodano nowe skórki plecaków. Każdy poziom osiągnięty dzięki przepustce gwarantuje kupon, który można wykorzystać w sklepie z kuponami, otrzymując tym przedmioty i losowe klucze. Przepustka Premium i przedmioty podnoszące poziom Przepustka Premium (1000 G-Coin): Przepustka Premium będzie dostępna do zakupu do 5 sierpnia o 10:00 CEST. Przedmioty podnoszące poziom: 5 poziomów (500 G-Coin) 20 poziomów (1800 G-Coin) 30 poziomów (2500 G-Coin) Przedmioty podnoszące poziom będą dostępne do zakupu do 5 sierpnia o 10:00 CEST. Inne Zmiana języka jest wyłączona w grze, aby zapobiec problemom związanym z funkcją śledzenia misji w czasie rzeczywistym. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w nowej przepustce Survivor! Dziękujęmy! Zespół konsolowy PUBG
 10. Il Survivor Pass 3: Wild Card è arrivato sulle console e include oltre 60 ricompense che possono essere ottenute nell'arco di 10 settimane della sua durata. Il nuovo Survivor Pass include missioni per mettere alla prova le abilità dei giocatori, una funzione di gioco che permette di tenere traccia delle missioni in tempo reale e una nuova lobby e musica di sottofondo. Il Survivor Pass può anche essere acquistato come parte dei tre pacchetti che includono skin esclusive. Qui troverete altre informazioni a riguardo. Divertitevi con il nuovo Survivor Pass 3: Wild Card! Calendario INIZIO: martedì 28 maggio alla conclusione della manutenzione programmata. FINE: martedì 6 agosto alle ore 07:00 CEST. Survivor Pass 3: Wild Card Funzionalità migliorate Il tracciamento dello stato delle missioni viene ora visualizzato in tempo reale in gioco. Premete LB (Xbox) o L1 (PS4) per visualizzare lo status attuale della missione (l'aggiornamento dei dati in tempo reale può essere soggetto a qualche secondo di ritardo). Nuove missioni Missioni giornaliere: queste missioni variano ogni giorno, quindi assicuratevi di completarle in tempo. Potete cambiare al massimo 3 di queste missioni giornalmente. Missioni settimanali: ogni settimana, saranno disponibili 10 missioni. Potete cambiare fino a 5 missioni a settimana. Le missioni scadute scompariranno. Missioni per principianti: aggiunte 10 missioni introduttive progettate per insegnare le varie funzionalità di gioco ai giocatori alle prime armi. Ci sono ulteriori missioni sfida per mettere alla prova le vostre abilità con le seguenti armi: Thompson, Beryl M762, S686, UMP45, M16A4: Otterrette una skin per l'arma per ogni missione arma completata! Ricompense Sono disponibili oltre 60 ricompense. Nuovi oggetti cosmetici del volto e capelli sono disponibili come ricompense gratuite per il Survivor Pass. Nuove skin per lo zaino. Ogni livello conseguito con il pass garantirà un coupon che potrà essere usato nel negozio coupon per riscattare oggetti e chiavi casuali. Pass Premium e oggetti per l'avanzamento di livello Pass Premium (1.000 G-Coin): Il Pass Premium sarà disponibile all'acquisto fino al 5 agosto alle 10:00 CEST. Oggetti per l'avanzamento di livello: 5 livelli (500 G-Coin) 20 livelli (1.800 G-Coin) 30 livelli (2.500 G-Coin) Gli oggetti per l'avanzamento di livello saranno disponibili all'acquisto fino al 5 agosto alle 10:00 CEST. Altro Il cambio della lingua è disabilitato in gioco per prevenire un blocco relativo alla funzione del tracciamento delle missioni in tempo reale. Speriamo di vedervi nel nuovo Survivor Pass! Grazie, Il team console di PUBG
 11. Witajcie! Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować tym, którzy dołączyli do nas na PTS (Publiczny Serwer Testowy) – wasza opinia jest niezwykle ważna i doceniamy wszystkie wasze opinie i sugestie. Podobnie jak w naszym poprzednim wątku na ten temat, chcielibyśmy przekazać więcej informacji na temat ulepszeń renderowania i podzielić się szczegółami na temat przyszłych udogodnień w grze. Renderowanie W naszej poprzedniej aktualizacji od deweloperów udostępniliśmy filmik, w którym pokazaliśmy zmiany mające na celu optymalizację renderowania, które zostały wprowadzone w PTS w zeszłym tygodniu. Otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie od społeczności na temat tej zmiany i w tym liście chcielibyśmy powiedzieć więcej na ten temat. Z informacji o aktualizacji wprowadzonej na PTS w dniu 21 maja: Wydajność Optymalizacja ładowania mapy i prędkości lądowania budynków o około 30-40%: Struktura danych materiałowych została zoptymalizowana. Priorytet ładowania uległ poprawieniu w oparciu o algorytm przewidywania kierunku ruchu gracza. Poprawiono prędkość ładowania obiektów wewnątrz budynków. Dane poziomu LOD zostały zoptymalizowane. Ładowanie tekstur zostało poprawione tak, aby zapobiec problemom wczytywania. Aby lepiej zrozumieć co wnoszą te ulepszenia, przedstawimy dwa sytuacje, w których wczytywanie mapy zostało znacznie poprawione. Sprzęt testowy: Xbox One S/HDD Przypadek 1: czas wczytywania poziomu przy opadaniu w kierunku Castle na Vikendi z pełną szybkością. Wcześniej pełne wczytanie wszystkich najbliższych budynków trwało ok. 58 sekund. Dzięki tej łatce optymalizacyjnej spodziewamy się przyśpieszenia wczytywania budynków o ok. 40%. Przypadek 2: czas wczytywania mostu przy zbliżaniu się od strony Castle na Vikendi. Sprawdziliśmy czas potrzebny na wczytanie zachodniego mostu Castle na Vikendi podczas zbliżania się na motocyklu z prędkością 150 km/h. Po optymalizacji most wczytywał się o ponad 50% szybciej. Poprzednio, całkowite wczytanie najbliższego poziomu trwało nienormalnie długo, ponieważ wciąż trwało wczytywanie poprzedniego, przez co opóźniało się wczytywanie następnego. Przed optymalizacją most wczytywał się po przejechaniu po nim ok. 34 metrów. Teraz wczytywanie mostu zaczynamy widzieć 94 metry przed wjechaniem. Inne optymalizacje Wprowadziliśmy poprawkę na PTS, aby poprawić szybkość renderowania wnętrz budynków. Przedmioty takie jak stoły, szafki i sofy będą teraz ładowane znacznie szybciej. Pracujemy także nad optymalizacją systemu skoków na spadochronie. Po wprowadzeniu tych ulepszeń, chwilowe zacięcia podczas lotu spadochronem nie powinny się już pojawiać. Jednakże mogą wystąpić przypadki, w których postacie opadające na spadochronie w znacznej odległości od gracza będą wydawać się przeskakiwać z jednego miejsca do drugiego, ale jest to nieuniknione ze względu na poprawkę, która ogranicza wykorzystanie pamięci. Wyważenie broni W aktualizacji wprowadzonej na PTS zastosowaliśmy pewne zmiany pod względem wyważenia broni i chcielibyśmy podzielić się niektórymi naszymi planami na przyszłość. Zmiany obrażeń zadawanych przez SR Na konsolach użytek SR (karabinów snajperskich) jest o wiele bardziej ograniczony niż na PC. Jest to związane z trudnością precyzyjnego celowania za pomocą kontrolerów, zwłaszcza przy użyciu potężniejszych lunet. Aby zwiększyć atrakcyjność SR i zwiększyć ich użycie na konsolach, postanowiliśmy powiększyć mnożnik obrażeń zadawanych od postrzału w korpus z SR do 150%. Dyskusje i opinie przekazane nam przez społeczność uświadomiły nam, że zmiany te uczyniły SR bronią zbyt potężną. Wobec tego, ograniczyliśmy więc mnożnik obrażeń ze 150% do 130%. Zmiany pojawiania się sprzętu na Erangel Pierwsza iteracja zmian pojawiania się przedmiotów na Erangel została wprowadzona w zeszłym tygodniu na PTS-ie. Chociaż teoretycznie była to zmiana, którą uważaliśmy za znaczącą, opinie społeczności jasno pokazały, że powinniśmy posunąć się jeszcze dalej. W lipcu wprowadzimy drugą iterację zmian pojawiania się przedmiotów, i ustawimy Erangel jako polecaną mapę. Ulepszenia ogólnej jakości PUBG na konsolach Naszym celem w tym roku jest wprowadzenie funkcji, które będą ekskluzywne dla wersji gry na konsole. Chcemy tym zapewnić znacznie lepsze wrażenia naszym graczom na PS4 i Xbox. Mamy wiele planów na przyszłość, ale na razie chcielibyśmy podzielić się ulepszeniami, które zamierzamy wprowadzić już w następnej aktualizacji. Ustawienia klawiszy – typ C Ruch postaci jest jedną z najważniejszych aspektów gry do opanowania w PUBG. Przechylenie pozwala spojrzeć w lewo lub w prawo zza osłony, aby zobaczyć co się dzieje lub strzelać do wroga z ukrycia. W ustawieniach typu A i B, przechylenie jest aktywowane po naciśnięciu lewego lub prawego drążka kontrolera. Ponieważ drążki są również używane do poruszania się i celowania, naciskanie ich może utrudniać właśnie te funkcje. Na podstawie opinii otrzymanych od graczy, zdecydowaliśmy się wprowadzić nowe ustawienia klawiszy - Typ C. Ustawienie to ustawienie zmieni przypisanie klawiszy przechylania z drążków na lewy i prawy bumper kontrolera. Dodatkowe informacje dotyczące nowego ustawienia zostaną udostępnione wkrótce. Automatyczne wyposażanie dodatków Zdajemy sobie sprawę, że PUBG to bardzo intensywna gra, w której trzeba szybko się poruszać, szczególnie na początku meczu. W dalszym ciągu staramy się, aby rozgrywka PUBG była jak najbardziej realistyczna, ale jednocześnie chcielibyśmy wprowadzić pewne zmiany jakości, aby skrócić czas spędzony na ekranie ekwipunku. Broń będzie automatycznie wyposażana w dodatki tak, aby sprawić, że gracze będą spędzali mniej czasu na ekranie ekwipunku i więcej czasu na skupieniu się na tym, co dzieje się wokół nich. Gdy broń zostanie opuszczona na ziemię, zamiast ręcznego usuwania wszystkich dodatków które chce się zachować na później, dodatki będą teraz automatycznie zwrócone do ekwipunku. Po wprowadzeniu funkcji automatycznego wyposażania, opcja ta będzie domyślnie włączona dla wszystkich graczy, którzy będą mogli jednak ją wyłączyć, a także wybrać oddzielne opcje dla określonych dodatków. Wkrótce Inne ulepszenia dotyczące ogólnej jakości gry Jedno z ulepszeń, o które społeczność ubiega się już od dłuższego czasu, to lepsza organizacja łupów. Pracujemy obecnie nad poprawą kategoryzacji i kolejności wizualizacji łupów w ekwipunku. Nowy system nie będzie jednak gotowy do wprowadzenia w następnej aktualizacji. Chcemy, aby każda aktualizacja wprowadzona w przyszłości gwarantowała poprawę jakości gier konsolowych. Podczas gdy kontynuujemy rozwój gry, nie zapomnijcie przesłać nam swoich uwag i sugestii dotyczące tego, co chcielibyście zobaczyć w PUBG. Jeszcze raz dziękujemy za wasze wsparcie i pasję wobec PUBG! Dziękujemy! Zespół konsolowy PUBG
 12. Ciao a tutti! Vorremmo innanzitutto ringraziare tutti coloro che ci hanno raggiunto sul PTS - il vostro feedback è estremamente importante e apprezziamo tutte le segnalazioni e i suggerimenti. Come nel nostro precedente post sull'argomento, vorremmo darvi qualche informazione in più riguardo ai miglioramenti del rendering e condividere qualche dettaglio sulle novità future. Rendering Nel nostro precedente aggiornamento dagli sviluppatori abbiamo condiviso un video in cui mostravamo le modifiche volte all'ottimizzazione del rendering che sono stati introdotti sul PTS nel corso dell'ultima settimana. Abbiamo ricevuto feedback molto positivi da parte della comunità riguardo a questa modifica e in questa lettera vorremmo approfondirne i dettagli. Dalle note sulle patch del 21 maggio: Prestazioni Ottimizzato lo streaming della mappa e la velocità di caricamento degli edifici del circa 30-40%: La struttura dati dei materiali è stata ottimizzata. La priorità di streaming è stata ottimizzata in base alla predizione della direzione del movimento del giocatore. La velocità di caricamento degli oggetti all'interno degli edifici è stata migliorata. I dati LOD dei livelli sono stati ottimizzati. Lo streaming delle texture è stato ottimizzato in modo da prevenire i problemi di caricamento. Per comprendere meglio le implicazioni di questi miglioramenti, illustreremo due casi in cui lo streaming della mappa è considerevolmente migliorato. Console usata a scopo di test: Xbox One S/HDD Caso 1: tempo di caricamento del livello quando si atterra a Castle (Vikendi) alla massima velocità. In precedenza, tutti gli edifici nelle vicinanze venivano caricati completamente in circa 58 secondi. Grazie a questa patch di ottimizzazione, ci aspettiamo che la velocità di caricamento degli edifici sia più veloce del 40%. Caso 2: tempo di caricamento del livello del ponte quando ci si avvicina a Castle (Vikendi). Abbiamo testato il tempo di caricamento del ponte occidentale di Castle (Vikendi) quando ci si avvicina a una velocità di 150 km/h in motocicletta. Il caricamento del ponte è stato più veloce di oltre il 50% grazie a questa patch di ottimizzazione. In precedenza, il caricamento completo del livello successivo impiegava troppo tempo in quanto quello del livello precedente non era ancora terminato, causando un ritardo nel caricamento del livello successivo. Prima dell'ottimizzazione, il ponte caricava dopo aver percorso circa 34 metri sullo stesso. Ora vediamo che il ponte carica 94 metri prima che venga raggiunto. Altre ottimizzazioni Abbiamo implementato un hotfix sul PTS per migliorare la velocità di rendering degli interni degli edifici. Oggetti come tavoli, armadi e divani ora verranno caricati molto più velocemente. Stiamo lavorando su ottimizzazioni al sistema di paracadutaggio. Una volta implementati questi miglioramenti si verificheranno meno blocchi e scatti durante la discesa con il paracadute, dando un'esperienza di paracadutaggio più uniforme. Potrebbero esserci comunque dei casi in cui i personaggi situati ad una considerevole distanza dal giocatore sembreranno scattare, ma questo è inevitabile a causa del ridotto uso della memoria. Modifiche di bilanciamento Nella patch introdotta sul PTS abbiamo applicato alcune modifiche al bilanciamento delle armi e vorremmo condividere alcuni dei nostri piani per ulteriori modifiche. Modifiche ai danni inflitti dagli SR L'utilizzo degli SR (fucili di precisione) su console è molto più contenuto rispetto ai PC. Ciò è legato alla difficoltà del puntamento di precisione con i controller, specialmente durante l'utilizzo di mirini più potenti. Per rendere gli SR più accattivanti e per aumentarne l'utilizzo su console abbiamo deciso di aimentare il moltiplicatore dei danni inflitti al corpo dagli SR del 150%. Il feedback della comunity ci ha fatto comprendere che nel risultato finale gli SR sarebbero stati fin troppo potenti. In base a questa considerazione, abbiamo ridotto il moltiplicatore dei danni dal 150% al 130%. Modifiche ai bottini di Erangel Abbiamo implementato la prima iterazione delle modifiche all'equilibrio di generazione del bottino di Erangel sul PTS e, sebbene sulla carta si trattasse di un cambiamento che ritenevamo significativo, il feedback della community ha messo in chiaro che dobbiamo andare oltre. A luglio, applicheremo la seconda iterazione delle modifiche al bottino, inoltre impostando Erangel come mappa in evidenza. Miglioramenti alla qualità generale di PUBG su console Il nostro obiettivo quest'anno è di creare funzionalità esclusive per la console, che offriranno un'esperienza decisamente migliore ai nostri giocatori console. Abbiamo molti progetti per il futuro, ma per ora vorremmo condividere alcune cose che intendiamo includere già a partire dal prossimo aggiornamento. Preset comandi - Tipo C Una delle cose più importanti da padroneggiare in PUBG è il movimentoi del personaggio. L'inclinarsi permette di sbirciare a sinistra o a destra dalla copertura per vedere cosa sta succedendo o per sparare contro il nemico, riducendo al contempo al minimo la propria esposizione. Con i preset comandi di Tipo A e B, l'inclinazione si attiva quando viene premuta la levetta sinistra o destra del controller. Poiché le levette sono usate anche per il movimento e il puntamento, premerli può far sì che risulti difficile mirare da dietro un ostacolo. In base ai feedback dei giocatori, abbiamo quindi deciso di creare il preset comandi - Tipo C. Oltre a una serie di altre modifiche, questo preset sposta l'associazione dei controlli dalle levette ai pulsanti dorsali. Altre informazioni a riguardo del nuovo preset saranno condivise in un prossimo aggiornamento. Equipaggiamento automatico degli accessori Comprendiamo che in PUBG la velocità è essenziale, specialmente all'inizio del gioco. Mentre continuiamo a far sì che il gameplay di PUBG risulti quanti più realistico possibile, allo stesso tempo vorremmo apportare alcune modifiche alla qualità di gioco in modo da ridurre il tempo passato nella schermata dell'inventario. Con l'introduzione della funzione di equipaggiamento automatico, gli accessori saranno equipaggiati automaticamente sull'arma in modo da permettere ai giocatori di dedicare meno tempo alla schermata dell'inventario e più tempo a concentrarsi su quello che succede attorno a loro. Ora, quando un'arma viene lasciata a terra, piuttosto che dover rimuovere manualmente tutti gli accessori che si desidera conservare per dopo, gli accessori verranno automaticamente rimessi nell'inventario. Una volta introdotta, la funzionalità di auto equip sarà abilitata in modo predefinito, ma dando al giocatore la possibilità di disattivarla e offrendo inoltre opzioni separate per accessori specifici. Prossimamente Altri miglioramenti alla qualità generale del gioco Una cosa richiesta dalla community da tanto tempo è una migliore organizzazione del bottino. Stiamo attualmente lavorando per migliorare la categorizzazione e l'ordine del bottino. Anche se il nuovo sistema non sarà pronto per la prossima patch, esso verrà introdotto nel gioco nel prossimo futuro. Vogliamo che ogni aggiornamento introdotto in futuro garantisca miglioramenti alla qualità del gioco su console. Mentre continuiamo a sviluppare il gioco, assicuratevi di inviarci i vostri commenti e suggerimenti su ciò che vorresti vedere su PUBG. Ogni tipo di feedback costruttivo ci aiuterà a renderlo un gioco migliore! Vorremmo ancora una volta ringraziarvi per il vostro supporto e la vostra passione per PUBG! Grazie! Il team console di PUBG
 13. Witajcie! Przepustka Survivor 3: Wild Card trafi na konsole w dniu 28 maja! Wersja Premium przepustki Survivor oraz poziomy są teraz dostępne do zakupu poprzez G-Coin. Przepustka Survivor 3: Wild Card będzie dostępna natychmiast po prac konserwacyjnych, które rozpoczną się 28 maja. Sklep w grze Przepustka Survivor (1000 G-Coin) 5 poziomów (500 G-Coin) 10 poziomów (1800 G-Coin) 30 poziomów (2500 G-Coin) Pakiety DLC Edycja Wild Card (34,99$) Gra PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Przepustka Survivor Pass 3: Wild Card Jasnobeżowy mundurek szkolny (damski): W zestawie: spódniczka szkolna, kurtka szkolna, koszula szkolna z krawatem, trampki (białe) 5 poziomów Pakiet Wild Card (9,99$) Przepustka Survivor Pass 3: Wild Card Jasnobeżowy mundurek szkolny (damski): W zestawie: spódniczka szkolna, kurtka szkolna, koszula szkolna z krawatem, trampki (białe) 5 poziomów Zestaw zasobów: Wild Card (9,99$) 1600 G-Coin Niebieski mundurek szkolny (damski): W zestawie: plisowana spódnica mini (niebieska), kurtka mandaryńska (niebieska), koszula szkolna (rozpięta), obuwie szkolne Uwaga: nowe pakiety DLC dla krajów położonych w Europie, na Bliskim Wschodzie, Afryce i Oceanii będą dostępne 29 maja o godzinie 00:00 czasu lokalnego. Obecny pakiet startowy (PS4) oraz zestaw zasobów (Xbox) nie będą więcej dostępne gdy zostaną wydane nowe pakiety opisane powyżej. Zestawy kosmetyczne są ekskluzywne dla pakietów DLC i nie będą dostępne poza sklepem. Pamiętajcie, aby je kupić, póki są dostępne! Powodzenia w nomem przepustce Survivor! Do zobaczenia na polach bitwy! Zespół konsolowy PUBG
 14. Ciao a tutti! Il Survivor Pass 3: Wild Card arriverà sulle console il prossimo 28 maggio! La versione Premium del Survivor Pass e i ticket di avanzamento di livello saranno acquistabili con i G-Coin. Il Survivor Pass 3: Wild Card sarà disponibile immediatamente dopo la manutenzione del 28 maggio. Negozio in gioco Survivor Pass (1.000 G-Coin) 5 livelli (500 G-Coin) 20 livelli (1.800 G-Coin) 30 livelli (3.000 G-Coin) Pacchetti DLC Wild Card Edition (34,99$) Gioco PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Survivor Pass 3: Wild Card Divisa scolastica avorio (donna): Il set include: gonna da scolaretta, giacca scolastica, camicia scolastica con cravattino, scarpe da ginnastica (bianche) 5 livelli Wild Card Pack (9,99$) Survivor Pass 3: Wild Card Divisa scolastica avorio (donna): Il set include: gonna da scolaretta, giacca scolastica, camicia scolastica con cravattino, scarpe da ginnastica (bianche) 5 livelli Supply Pack: Wild Card (9,99$) 1.600 G-Coin Divisa scolastica blu (donna): Il set include: minigonna a pieghe (blu), giacca coreana (blu), camicia scolastica (aperta), scarpe da scuola Attenzione: i nuovi contenuti DLC saranno disponibili a partire dal 29 maggio alle 00:00 (ora locale) nei paesi in Europea, Medio Oriente, Africa e Oceania. Gli attuali Starter Pack, Starter Pack Bundle (PS4) e Supply Pack (Xbox) non saranno più disponibili dal momento di introduzione dei nuovi pacchetti di gioco. I set cosmetici sono esclusivi ai pacchetti DLC e non verranno venduti separatamente. Assicuratevi di ottenerli finché sono disponibili! Buona fortuna nel nuovo Survivor Pass! Ci vediamo sui campi di battaglia! Il team console di PUBG
 15. Ciao a tutti! La nostra settima batch di skin dei vostri streamer di Twitch preferiti è arrivata. Siamo giunti alla settima batch di skin di Broadcaster Royale e, per questo, sono disponibili oggetti per sette streamer, tra cui la cassa di Sacriel con tutti e quattro i suoi oggetti. Le skin personali di Twitch sono disponibili a un prezzo compreso tra $2,99 e $9,99 l'una e possono essere acquistate fino all'11 giugno tramite il client di gioco. Ogni vendita supporterà direttamente il vostro streamer di Twitch preferito, perciò scegliete le armi e gli oggetti skin e date loro il vostro sostegno sia dentro che fuori dal gioco! Gli streamer di questo gruppo sono: Ashek • Sacriel • Lurn • FireDragon DTN_KH • D__Rich • BierbankB Nota bene: a partire dal 17 dicembre 2018, gli streamer non possono più vendere oggetti nel gioco per PUBG tramite l'estensione Contraband di PUBG. L'estensione esorterà gli utenti a effettuare acquisti direttamente nel negozio di PUBG all'interno del client di gioco. Gli utenti che vogliono sostenere i loro streamer preferiti possono fare clic sul menu di #BroadcasterRoyale nel negozio del gioco per vedere e acquistare tutti gli oggetti degli streamer disponibili. Questo cambiamento non avrà alcun effetto sui contenuti del gioco precedentemente acquistati, riscattati oppure ottenuti come premio su Twitch. Grazie per l'attenzione! Il team di PUBG
 16. Witajcie! Pojawiła się siódma partia skórek związanych z waszymi ulubionymi streamerami z Twitcha. Ponieważ to już siódma seria skórek z Broadcaster Royale, siedmiu streamerów udostępniło swoje przedmioty, w tym skrzynię Sacriela z wszystkimi czterema przedmiotami Sacriela. Skórki osobistości z Twitcha są dostępne w cenach od 2,99 USD do 9,99 USD i można je kupować w kliencie gry do 11 czerwca. Część przychodów z każdej transakcji trafia do transmitującego, więc wybierzcie skórki broni i przedmiotów ulubionego streamera, by wesprzeć go w grze i poza nią! Streamerzy w tej grupie: Ashek • Sacriel • Lurn • FireDragon DTN_KH • D__Rich • BierbankB Przypomnienie: Od 17 grudnia 2018 r. streamerzy nie mogą sprzedawać przedmiotów z gry za pośrednictwem nakładki PUBG Contraband. Nakładka będzie zachęcać widzów do zakupów w sklepie PUBG w kliencie gry. Widzowie chcący wesprzeć ulubionych streamerów mogą kliknąć menu #BroadcasterRoyale w sklepie w grze, by przejrzeć i kupić dostępne przedmioty związane ze streamerami. Zmiana ta nie wpływa na wcześniej kupione, odebrane lub wygrane na Twitchu przedmioty z gry. Dziękujemy za uwagę! Zespół PUBG
 17. Witajcie! Sezon beta 1 systemu tytułów przetrwania dobiega końca i przygotowujemy się do rozpoczęcia sezonu 2, do którego planujemy wprowadzić kilka zmian. Zapoznajcie się z informacjami na temat dystrybucji nagród za sezon 1 oraz harmonogramu nadchodzącego sezonu 2. Sezon beta 1 systemu tytułów przetrwania zakończy się 21 maja o 09:00 CEST. Następnie rozpoczną się 2-godzinne prace konserwacyjne nad serwerami live. Uwaga: pamiętajcie, że nagrody za sezon beta 1 systemu tytułów przetrwania pojawią się automatycznie w ekwipunku, w zakładce „PERSONALIZACJA”. System tytułów przetrwania: sezon beta 2 Harmonogram prac konserwacyjnych ROZPOCZĘCIE: wtorek 21 maja, o 09:00 CEST ZAKOŃCZENIE: wtorek 21 maja, o 11:00 CEST Harmonogram dystrybucji nagród Nagrody za sezon beta 1 systemu tytułów przetrwania zostaną przyznane we wtorek 21 maja, o 11:00 CEST i pojawią się automatycznie w ekwipunku, w zakładce „PERSONALIZACJA” Przyznanie wszystkim nagród nie powinno potrwać dłużej niż dzień. Jeśli nie otrzymacie swoich nagród po ogłoszonej dacie, skontaktujcie się z obsługą klienta. Nagrody będą rozdzielane między graczy, którzy osiągnęli tytuł wyższy niż nowicjusz. Gracze, którzy podczas uzyskali tytuły przetrwania z naruszeniem zasad, mogą utracić nagrody sezonowe i napotkać inne ograniczenia konta. Harmonogram wprowadzenie systemu tytułów przetrwania: sezon beta 2 Przedsezon: od 21 maja o 11:00 CEST do prac konserwacyjnych, które wprowadza Aktualizację #4 (PS4) i Aktualizację #7 (Xbox) na serwery live. Rozpoczęcie: wprowadzenie Aktualizacji #4 (PS4) i Aktualizacji #7 (Xbox) na serwery live. Punkty przetrwania (PP): PP zdobyte w betasezonie 1 nie zostaną kompletnie wyzerowane, co oznacza, że nie trzeba będzie zaczynać od samego początku. Nowy system nagród: Każdy awans na nowy tytuł da graczowi żółte kupony, za które można odblokować przedmioty w sklepie z kuponami: Kuponów można używać razem z kuponami otrzymanymi z przepustką Survivor 3: Wild Card. Nagrody odbiera się przyciskiem „NAGRODY TYTUŁOWE". Dodatkowe zmiany: Nagrody za każdy tytuł można przejrzeć na stronie sezonu. Statystyki będą aktualizowane po zakończeniu meczu, a nie od razu po śmierci lub wcześniejszym wyjściu z gry. Ikony rangi tytułu przetrwania zamieniono na cyfry rzymskie (V, IV, III, II, I). Do zobaczenia na polach bitwy! Zespół konsolowy PUBG
 18. Ciao a tutti! La stagione beta 1 del sistema dei titoli di sopravvivenza sta per concludersi e siamo entusiasti di avviarci verso la stagione 2, la quale subirà alcune modifiche rispetto alla prima. Continuate a leggere per ulteriori informazioni sulal distribuzione dei premi della stagione 1 e sul programma della stagione 2. La stagione beta 1 del sistema dei titoli di sopravvivenza terminerà il 21 maggio alle 09:00 CEST. In seguito, i server live entreranno in una manutenzione di 2 ore. Attenzione: le ricompense della stagione beta 1 del sistema dei titoli di sopravvivenza appariranno automaticamente nel vostro inventario, nella scheda "PERSONALIZZAZIONE". Sistema dei titoli di sopravvivenza: stagione beta 2 Calendario manutenzione INIZIO: martedì 21 maggio alle 09:00 CEST FINE: martedì 21 maggio alle 11:00 CEST Distribuzione delle ricompense Le ricompense saranno distribuite a partire dal martedì 21 maggio alle 11:00 CEST e appariranno direttamente nell'inventario, nella scheda "PERSONALIZZAZIONE". Il processo di assegnazione delle ricompense durerà al massimo un giorno. Qualora non abbiate ricevuto la ricompensa che vi spetta una volta trascorsa la data prevista per l'assegnazione, vi invitiamo a contattare il servizio clienti. Le ricompense saranno assegnate ai giocatori che hanno conquistato almeno il titolo di Novizio. In caso di violazione delle politiche operative durante l'ottenimento di un titolo di sopravvivenza, il giocatore in questione sarà sottoposto a limitazioni di account e/o perderà le ricompense stagionali. Programma del sistema dei titoli di sopravvivenza: Stagione 2 Prestagione: da martedì 21 maggio alle 11:00 CEST fino alla manutenzione che introdurrà la Patch #4 (PS4) e la Patch #7 (Xbox) sui server live. Inizio: introduzione della Patch #4 (PS4) e della Patch #7 (Xbox) sui server live. Punti sopravvivenza (PS): I punti sopravvivenza ottenuti nel corso della stagione beta 1 saranno soggetti ad alcune variazioni, il che significa che non bisognerà ricominciare da zero. Nuovo sistema di ricompense: Ogni promozione garantirà ai giocatori dei coupon gialli che potranno essere utilizzati per sbloccare oggetti presso l'apposito negozio: Questi coupon possono essere utilizzati insieme a quelli ricevuti durante il Survivor Pass 3: Wild Card. Utilizzate il pulsante "TITOLI RICOMPENSA" per riscuotere le ricompense. Ulteriori modifiche: È possibile visualizzare le ricompense relative a ogni titolo nella pagina Stagione. Le statistiche verranno aggiornate e applicate al termine di una partita, non immediatamente alla morte o all'uscita anticipata dalla partita. Le icone del titolo di sopravvivenza ora sono contraddistinte da numeri romani (V, IV, III, II, I). Ci vediamo sui campi di battaglia! Il team console di PUBG
 19. Witajcie! Aktualizacja #7 jest już dostępny na serwerach live! Aktualizacja zawiera nowy SMG (pistolet maszynowy) MP5K, zmiany działania broni, regulację pojawiania się sprzętu na Erangel, poprawki błędów i nie tylko. Harmonogram ROZPOCZĘCIE: wtorek, 28 maja o 07:00 CEST. ZAKOŃCZENIE: wtorek, 28 maja o 11:00 CEST. Nowa broń: MP5K MP5K to nowy pistolet maszynowy na amunicję 9 mm. Jest dostępny tylko na Vikendi i zastępuje na tej mapie Vectora. Choć mechaniką strzału MP5K przypomina Vectora, zadaje więcej obrażeń na strzał, ale ma mniejszą szybkostrzelność i DPS. Ten pistolet maszynowy ma też pojemniejszy magazynek niż Vector: zwykły na 30 nabojów albo powiększony na 40. Najważniejsze cechy MP5K: Duża szybkostrzelność (900 strz./min) i stosunkowo łatwy do opanowania odrzut. Dostępne są wszystkie miejsca na dodatki, dzięki czemu można korzystać z kolby taktycznej, różnych rodzajów magazynków, tłumików, chwytów, celownika laserowego i oczywiście celowników optycznych. Podstawowa wartość obrażeń wynosi 33. Występuje tylko na Vikendi. Przepustka Survivor 3: Wild Card Przepustka Survivor 3: Wild Card jest teraz dostępna na konsolach! Więcej szczegółów na temat nagród, misji i przepustki Survivor 3: Wild Card można znaleźć tutaj. Informacje o cenie i o pakietach DLC są dostępne tutaj. System tytułów przetrwania: sezon beta 2 Sezon beta 2 systemu tytułów przetrwania uległ pewnym zmianom w porównaniu do poprzedniego. Informacje o systemie tytułów przetrwania: sezon 2 są dostępne tutaj. Rozgrywka Wyważenie broni M16A4: Zmniejszono początkowy odrzut przy strzelaniu serią. Zwiększono odległość, od której zmniejszają się obrażenia: Podniesie to skuteczność M16A4 w walce na dłuższe dystanse. Do M16A4 można teraz zamocować celowniki skośne i kolbę taktyczną. Kolba taktyczna skraca powrót po odrzucie, zmniejsza przesunięcie celownika po strzale i kołysanie się broni, a także przyśpiesza celowanie w trybie ADS i zwiększa celność przy strzelaniu z biodra. Vector: Zmieniono kaliber Vectora na 9 mm. Pojemność magazynka zwiększono do 19 nabojów w standardzie i 33 w powiększonej wersji (poprzednio 13/25). W związku z powyższymi zmianami obrażenia zmniejszono z 34 do 31. Prędkość wylotową zmieniono na 380 m/s (poprzednio 300 m/s). UMP45: Zmieniono kaliber UMP9, by korzystał z amunicji 45ACP, i teraz nazywa się UMP45. Pojemność magazynka zmniejszono do 25 nabojów w standardzie i 35 w powiększonej wersji (poprzednio 30/40). Zmieniono odgłosy strzałów na bardziej realistyczne. Prędkość wylotową zmieniono na 300 m/s (poprzednio 400 m/s). MK47 Mutant: Do MK47 można teraz zamocować kolbę taktyczną. Kolba taktyczna skraca powrót po odrzucie, zmniejsza przesunięcie celownika po strzale i kołysanie się broni, a także przyśpiesza celowanie w trybie ADS i zwiększa celność przy strzelaniu z biodra. Modyfikacje wyważenia dodatków: Połączono dodatki do SMG i pistoletów, dzięki czemu można ich używać w obu rodzajach broni. Ładownice do strzelb Win94 i Kar98k połączono w jeden przedmiot o nazwie ładownica do strzelb. Do pistoletów można teraz mocować celowniki holograficzne. Po zamocowaniu na pistolecie celownik zostanie zmniejszony, żeby lepiej pasował. Zmiany mnożnika obrażeń w zależności od obszaru: Obrażenia od postrzału w korpus z SR zwiększono ze 110% do 150% obrażeń bazowych. Obrażenia od postrzału w kończynę z SMG zwiększono ze 120% do 125% obrażeń bazowych. Obrażenia od postrzału z AWM zmniejszono ze 120% do 105% obrażeń bazowych. Dodatkowe szczegóły dotyczące zmian w mnożnikach SR są dostępne tutaj. Zmiany w rozgrywce: Zmniejszono ogólne kołysanie celownika przy postrzale ze strony przeciwnika. Zamiast leczyć natychmiast po wypełnieniu paska użytkowego, apteczki będą przywracać zdrowie stopniowo przez 2 sekundy. Pojazdy chronią teraz graczy przed obrażeniami od granatów – mechanizm jest podobny jak w wypadku innych obiektów. Wciąż jednak, w zależności od pozycji i trajektorii granatu, można zadać obrażenia graczom schowanym za pojazdami. Modyfikacja pojawiania się przedmiotów Zmiany pojawiania się sprzętu na Erangel Zwiększono ogólną ilość sprzętu pojawiającego się na Erangel. Oprócz tego przybędzie broni z kilku ważnych klas: Będzie pojawiać się więcej AR (12%), DMR (16%) i SMG (14%). SR i pistoletów będzie odrobinę więcej. Ze względu na zmiany dotyczące przedmiotów w tej aktualizacji, w tym połączenie niektórych dodatków, wśród pojawiającego się sprzętu pozostały luki, które trzeba wypełnić innymi przedmiotami. Z tego powodu równomiernie zwiększamy ilość pozostałego sprzętu. Przyniesie to również niewielki wzrost częstości pojawiania się priorytetowych przedmiotów, takich jak AR, apteczki itd. Oznacza to, ilość sprzętu na innych mapach również nieco wzrośnie, chociaż nie wprowadzaliśmy żadnych zmian ilości poszczególnych przedmiotów na innych mapach. Ulepszenie interfejsu celownika skośnego i celowników optycznyce: Dodano nowy krzyżyk celownika przy korzystaniu z celownika skośnego, żeby graczom łatwiej było poznać, którego celownika używają. Przy korzystaniu z głównego celownika będzie widać zwykły krzyżyk, a przy korzystaniu z celownika skośnego – krzyżyk w kształcie X. Szelesty podczas ruchu Broń Dla broni trzymanej w rękach i noszonej na plecach będą teraz odtwarzane inne odgłosy. Bez względu na rodzaj broni będzie słychać ten sam dźwięk. Krótka broń palna, broń biała i broń miotana nie wydają szelestu. Zrównoważenie poziomu dźwięku Odgłosy różnych plecaków i broni są takie same pod względem głośności i zasięgu. Mimo że słyszalny zasięg szelestu strojów jest taki sam jak plecaków, broni itd., może wydawać się dźwięk dochodzi z większej odległości, ponieważ jest cichszy. Zasięg i głośność szelestu zmieniają się dynamicznie z szybkością ruchu postaci. Im szybciej się poruszasz, tym głośniejszy jest dźwięk i słychać go z większej odległości. Zasięg i głośność szelestu są mniejsze niż odgłosów kroków. Interfejs i doświadczenie użytkownika Zmieniono muzykę w tle i w lobby. Zmieniono interfejs menu systemu dostępne po naciśnięciu przycisku Start. Zmieniono interfejs personalizacji emotek. Można teraz personalizować emotki na karcie „EMOTKI” w menu „PERSONALIZACJA”. Maksymalną liczbę emotek do użycia w czasie gry zmniejszono z 12 do 8. Cztery przypisane emotki licząc od godziny 12 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zostaną usunięte. Wydajność Optymalizacja ładowania mapy i prędkości lądowania budynków o około 30-40%: Struktura danych materiałowych została zoptymalizowana. Priorytet ładowania uległ poprawieniu w oparciu o algorytm przewidywania kierunku ruchu gracza. Poprawiono prędkość ładowania obiektów wewnątrz budynków. Dane poziomu LOD zostały zoptymalizowane: Więcej informacji na temat ulepszeń w ładowaniu map można znaleźć tutaj. Poprawki błędów Usunięto błąd, na skutek którego na Sanhok odgłosy kroków na stalowej powierzchni wydawały odgłos niewłaściwego materiału. Usunięto błąd, na skutek którego na Sanhok postacie zacinały się na suficie przy przeskakiwaniu przez niektóre obiekty. Usunięto błąd, na skutek którego na Sanhok pnącza na ogrodzeniu w Camp Bravo zatrzymywały kule. Usunięto błąd, na skutek którego gracze mogli patrzeć przez ściany, wykorzystując mechanizm emotek. Usunięto błąd, na skutek którego gracze mogli otwierać lub zamykać drzwi blokowane przez pojazd. Usunięto błąd, na skutek którego gracze mogli przez chwilę patrzeć przez cienką ścianę, kiedy się na nią wychylili. Usunięto błąd, na skutek którego po zadaniu graczowi obrażeń dwoma koktajlami Mołotowa zabicie go zaliczano temu rywalowi, którzy rzucił pierwszy. Usunięto błąd, na skutek którego dym po wybuchu granatu dymnego wyróżniał obrysy spowitych nim graczy. Usunięto błąd, na skutek którego gracze nie mogli się wychylać, stojąc na kuszy. Usunięto błąd, na skutek którego gracze ze słabym połączeniem sieciowym nie otrzymywali obrażeń przy wysiadaniu z poruszających się pojazdów. Usunięto błąd, na skutek którego dłonie postaci poruszały się nienormalnie przy zmianie trybu strzału w Bizonie. Usunięto błąd, na skutek którego interfejs ekwipunku był wyświetlany niepoprawnie przy zakładaniu niektórych dodatków na QBZ. Usunięto błąd, na skutek którego pewien obiekt uniemożliwiał zrzutom lądowanie na ziemi. Usunięto błąd, na skutek którego graczy nie dało się ocucić po awarii lub siłowym zamknięciu klienta gry. Usunięto błąd, na skutek którego pewien obiekt pojawiał się różnym graczom w różnych miejscach. Usunięto błąd, na skutek którego w czasie wyciszania dźwięku lub zmiany kanałów audio klawiszami skrótu następowały duże spadki liczby klatek na sekundę. Usunięto błąd, na skutek którego automatyczne przybliżenie minimapy nie działało w samolocie lub podczas skoku ze spadochronem. Usunięto błąd, na skutek którego naciskanie LB lub RB w czasie obserwacji powodowało przełączanie się między tylko dwoma graczami. Usunięto błąd, na skutek którego celownik skośny przyśpieszał celowanie w trybie ADS przez inne zamontowane celowniki. Usunięto błąd, na skutek którego zamontowanie w Berylu pewnego magazynka powodowało wyświetlenie błędnego modelu magazynka. Usunięto błąd, na skutek którego przełączanie się z celownika głównego na skośny resetowało jasność wskaźnika. Usunięto błąd, na skutek którego kamera ruszała się przez chwilę w górę i w dół przy przeskakiwaniu obiektów w budynku. Usunięto błąd, na skutek którego postać trzęsła się przy przechodzeniu do czołgania. Usunięto błąd, na skutek którego gracze mogli przejechać przez okno na motocyklu bez rozbicia szyby. Usunięto błąd, na skutek którego animacja przeładowania była odtwarzana dwa razy przy kilkukrotnym naciśnięciu przycisku strzału podczas przeładowywania Kar98k. Usunięto błąd, na skutek którego zrzut przechodził przez postać znajdującą się w miejscu lądowania. Usunięto błąd, na skutek którego w pewnym miejscu przedmioty zacinały się na podłodze i nie można ich było podnieść. Znane problemy Ikony drużyny i pasek PŻ czasami nie pojawiają się: Jeśli wystąpi ten problem, prześlijcie raport o błędzie i dołączcie wszelkie istotne informacje wyjaśniające, jak do tego doszło. Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy! Zespół konsolowy PUBG
 20. Witajcie! Aktualizacja #4 jest już dostępny na serwerach live! Aktualizacja zawiera nowy SMG (pistolet maszynowy) MP5K, zmiany działania broni, regulację pojawiania się sprzętu na Erangel, poprawki błędów i nie tylko. HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIE: wtorek, 28 maja o 07:00 CEST. ZAKOŃCZENIE: wtorek, 28 maja o 11:00 CEST. Nowa broń: MP5K MP5K to nowy pistolet maszynowy na amunicję 9 mm. Jest dostępny tylko na Vikendi i zastępuje na tej mapie Vectora. Choć mechaniką strzału MP5K przypomina Vectora, zadaje więcej obrażeń na strzał, ale ma mniejszą szybkostrzelność i DPS. Ten pistolet maszynowy ma też pojemniejszy magazynek niż Vector: zwykły na 30 nabojów albo powiększony na 40. Najważniejsze cechy MP5K: Duża szybkostrzelność (900 strz./min) i stosunkowo łatwy do opanowania odrzut. Dostępne są wszystkie miejsca na dodatki, dzięki czemu można korzystać z kolby taktycznej, różnych rodzajów magazynków, tłumików, chwytów, celownika laserowego i oczywiście celowników optycznych. Podstawowa wartość obrażeń wynosi 33. Występuje tylko na Vikendi. Przepustka Survivor 3: Wild Card Przepustka Survivor 3: Wild Card jest teraz dostępna na konsolach! Więcej szczegółów na temat nagród, misji i przepustki Survivor 3: Wild Card można znaleźć tutaj. Informacje o cenie i o pakietach DLC są dostępne tutaj. System tytułów przetrwania: sezon beta 2 Sezon beta 2 systemu tytułów przetrwania uległ pewnym zmianom w porównaniu do poprzedniego. Informacje o systemie tytułów przetrwania: sezon 2 są dostępne tutaj. Rozgrywka Wyważenie broni M16A4: Zmniejszono początkowy odrzut przy strzelaniu serią. Zwiększono odległość, od której zmniejszają się obrażenia: Podniesie to skuteczność M16A4 w walce na dłuższe dystanse. Do M16A4 można teraz zamocować celowniki skośne i kolbę taktyczną. Kolba taktyczna skraca powrót po odrzucie, zmniejsza przesunięcie celownika po strzale i kołysanie się broni, a także przyśpiesza celowanie w trybie ADS i zwiększa celność przy strzelaniu z biodra. Vector: Zmieniono kaliber Vectora na 9 mm. Pojemność magazynka zwiększono do 19 nabojów w standardzie i 33 w powiększonej wersji (poprzednio 13/25). W związku z powyższymi zmianami obrażenia zmniejszono z 34 do 31. Prędkość wylotową zmieniono na 380 m/s (poprzednio 300 m/s). UMP45: Zmieniono kaliber UMP9, by korzystał z amunicji 45ACP, i teraz nazywa się UMP45. Pojemność magazynka zmniejszono do 25 nabojów w standardzie i 35 w powiększonej wersji (poprzednio 30/40). Zmieniono odgłosy strzałów na bardziej realistyczne. Prędkość wylotową zmieniono na 300 m/s (poprzednio 400 m/s). MK47 Mutant: Do MK47 można teraz zamocować kolbę taktyczną. Kolba taktyczna skraca powrót po odrzucie, zmniejsza przesunięcie celownika po strzale i kołysanie się broni, a także przyśpiesza celowanie w trybie ADS i zwiększa celność przy strzelaniu z biodra. Modyfikacje wyważenia dodatków: Połączono dodatki do SMG i pistoletów, dzięki czemu można ich używać w obu rodzajach broni. Ładownice do strzelb Win94 i Kar98k połączono w jeden przedmiot o nazwie ładownica do strzelb. Do pistoletów można teraz mocować celowniki holograficzne. Po zamocowaniu na pistolecie celownik zostanie zmniejszony, żeby lepiej pasował. Zmiany mnożnika obrażeń w zależności od obszaru: Obrażenia od postrzału w korpus z SR zwiększono ze 110% do 150% obrażeń bazowych. Obrażenia od postrzału w kończynę z SMG zwiększono ze 120% do 125% obrażeń bazowych. Obrażenia od postrzału z AWM zmniejszono ze 120% do 105% obrażeń bazowych. Dodatkowe szczegóły dotyczące zmian w mnożnikach SR są dostępne tutaj. Zmiany w rozgrywce: Zmniejszono ogólne kołysanie celownika przy postrzale ze strony przeciwnika. Zamiast leczyć natychmiast po wypełnieniu paska użytkowego, apteczki będą przywracać zdrowie stopniowo przez 2 sekundy. Pojazdy chronią teraz graczy przed obrażeniami od granatów – mechanizm jest podobny jak w wypadku innych obiektów. Wciąż jednak, w zależności od pozycji i trajektorii granatu, można zadać obrażenia graczom schowanym za pojazdami. Modyfikacja pojawiania się przedmiotów Zmiany pojawiania się sprzętu na Erangel Zwiększono ogólną ilość sprzętu pojawiającego się na Erangel. Oprócz tego przybędzie broni z kilku ważnych klas: Będzie pojawiać się więcej AR (12%), DMR (16%) i SMG (14%). SR i pistoletów będzie odrobinę więcej. Ze względu na zmiany dotyczące przedmiotów w tej aktualizacji, w tym połączenie niektórych dodatków, wśród pojawiającego się sprzętu pozostały luki, które trzeba wypełnić innymi przedmiotami. Z tego powodu równomiernie zwiększamy ilość pozostałego sprzętu. Przyniesie to również niewielki wzrost częstości pojawiania się priorytetowych przedmiotów, takich jak AR, apteczki itd. Oznacza to, ilość sprzętu na innych mapach również nieco wzrośnie, chociaż nie wprowadzaliśmy żadnych zmian ilości poszczególnych przedmiotów na innych mapach. Ulepszenie interfejsu celownika skośnego i celowników optycznyce: Dodano nowy krzyżyk celownika przy korzystaniu z celownika skośnego, żeby graczom łatwiej było poznać, którego celownika używają. Przy korzystaniu z głównego celownika będzie widać zwykły krzyżyk, a przy korzystaniu z celownika skośnego – krzyżyk w kształcie X. Szelesty podczas ruchu Broń Dla broni trzymanej w rękach i noszonej na plecach będą teraz odtwarzane inne odgłosy. Bez względu na rodzaj broni będzie słychać ten sam dźwięk. Krótka broń palna, broń biała i broń miotana nie wydają szelestu. Zrównoważenie poziomu dźwięku Odgłosy różnych plecaków i broni są takie same pod względem głośności i zasięgu. Mimo że słyszalny zasięg szelestu strojów jest taki sam jak plecaków, broni itd., może wydawać się dźwięk dochodzi z większej odległości, ponieważ jest cichszy. Zasięg i głośność szelestu zmieniają się dynamicznie z szybkością ruchu postaci. Im szybciej się poruszasz, tym głośniejszy jest dźwięk i słychać go z większej odległości. Zasięg i głośność szelestu są mniejsze niż odgłosów kroków. Interfejs i doświadczenie użytkownika Zmieniono muzykę w tle i w lobby. Zmieniono interfejs menu systemu dostępne po naciśnięciu przycisku Start. Zmieniono interfejs personalizacji emotek. Można teraz personalizować emotki na karcie „EMOTKI” w menu „PERSONALIZACJA”. Maksymalną liczbę emotek do użycia w czasie gry zmniejszono z 12 do 8. Cztery przypisane emotki licząc od godziny 12 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zostaną usunięte. Wydajność Optymalizacja ładowania mapy i prędkości lądowania budynków o około 30-40%: Struktura danych materiałowych została zoptymalizowana. Priorytet ładowania uległ poprawieniu w oparciu o algorytm przewidywania kierunku ruchu gracza. Poprawiono prędkość ładowania obiektów wewnątrz budynków. Dane poziomu LOD zostały zoptymalizowane: Więcej informacji na temat ulepszeń w ładowaniu map można znaleźć tutaj. Poprawki błędów Usunięto błąd, na skutek którego na Sanhok odgłosy kroków na stalowej powierzchni wydawały odgłos niewłaściwego materiału. Usunięto błąd, na skutek którego na Sanhok postacie zacinały się na suficie przy przeskakiwaniu przez niektóre obiekty. Usunięto błąd, na skutek którego na Sanhok pnącza na ogrodzeniu w Camp Bravo zatrzymywały kule. Usunięto błąd, na skutek którego gracze mogli patrzeć przez ściany, wykorzystując mechanizm emotek. Usunięto błąd, na skutek którego gracze mogli otwierać lub zamykać drzwi blokowane przez pojazd. Usunięto błąd, na skutek którego gracze mogli przez chwilę patrzeć przez cienką ścianę, kiedy się na nią wychylili. Usunięto błąd, na skutek którego po zadaniu graczowi obrażeń dwoma koktajlami Mołotowa zabicie go zaliczano temu rywalowi, którzy rzucił pierwszy. Usunięto błąd, na skutek którego dym po wybuchu granatu dymnego wyróżniał obrysy spowitych nim graczy. Usunięto błąd, na skutek którego gracze nie mogli się wychylać, stojąc na kuszy. Usunięto błąd, na skutek którego gracze ze słabym połączeniem sieciowym nie otrzymywali obrażeń przy wysiadaniu z poruszających się pojazdów. Usunięto błąd, na skutek którego dłonie postaci poruszały się nienormalnie przy zmianie trybu strzału w Bizonie. Usunięto błąd, na skutek którego interfejs ekwipunku był wyświetlany niepoprawnie przy zakładaniu niektórych dodatków na QBZ. Usunięto błąd, na skutek którego pewien obiekt uniemożliwiał zrzutom lądowanie na ziemi. Usunięto błąd, na skutek którego graczy nie dało się ocucić po awarii lub siłowym zamknięciu klienta gry. Usunięto błąd, na skutek którego pewien obiekt pojawiał się różnym graczom w różnych miejscach. Usunięto błąd, na skutek którego w czasie wyciszania dźwięku lub zmiany kanałów audio klawiszami skrótu następowały duże spadki liczby klatek na sekundę. Usunięto błąd, na skutek którego automatyczne przybliżenie minimapy nie działało w samolocie lub podczas skoku ze spadochronem. Usunięto błąd, na skutek którego naciskanie L1 lub R1 w czasie obserwacji powodowało przełączanie się między tylko dwoma graczami. Usunięto błąd, na skutek którego celownik skośny przyśpieszał celowanie w trybie ADS przez inne zamontowane celowniki. Usunięto błąd, na skutek którego zamontowanie w Berylu pewnego magazynka powodowało wyświetlenie błędnego modelu magazynka. Usunięto błąd, na skutek którego przełączanie się z celownika głównego na skośny resetowało jasność wskaźnika. Usunięto błąd, na skutek którego kamera ruszała się przez chwilę w górę i w dół przy przeskakiwaniu obiektów w budynku. Usunięto błąd, na skutek którego postać trzęsła się przy przechodzeniu do czołgania. Usunięto błąd, na skutek którego gracze mogli przejechać przez okno na motocyklu bez rozbicia szyby. Usunięto błąd, na skutek którego animacja przeładowania była odtwarzana dwa razy przy kilkukrotnym naciśnięciu przycisku strzału podczas przeładowywania Kar98k. Usunięto błąd, na skutek którego zrzut przechodził przez postać znajdującą się w miejscu lądowania. Usunięto błąd, na skutek którego w pewnym miejscu przedmioty zacinały się na podłodze i nie można ich było podnieść. Znane problemy Ikony drużyny i pasek PŻ czasami nie pojawiają się: Jeśli wystąpi ten problem, prześlijcie raport o błędzie i dołączcie wszelkie istotne informacje wyjaśniające, jak do tego doszło. Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy! Zespół konsolowy PUBG
 21. Ciao a tutti! La Patch #4 è disponibile sui server live! L'aggiornamento comprende la nuova arma MP5K, il bilanciamento delle armi, il bilanciamento dei bottini a Erangel, correzioni di bug e molto altro. CALENDARIO MANUTENZIONE INIZIO: martedì, 28 maggio alle 07:00. FINE: martedì, 28 maggio alle 11:00. Nuova arma: MP5K L'MP5K è un nuovo mitra che monta munizioni di calibro 9 mm. L'MP5K è disponibile in esclusiva nella mappa di Vikendi e andrà a sostituire il Vector sulla stessa mappa. Nonostante nel complesso l'MP5K presenti svariate analogie con il Vector, i suoi proiettili sortiscono effetti più significativi, anche se la sua minore cadenza di tiro fa sì che quest'arma infligga meno danni al secondo. Inoltre, questo mitra è dotato di un caricatore più capiente rispetto al Vector: è infatti in grado di contenere 30 colpi, e persino 40 quando viene munito di un caricatore esteso. Caratteristiche chiave dell'MP5K: Ha un'elevata cadenza di fuoco (900 colpi al minuto) e un rinculo relativamente facile da controllare. È contraddistinto da slot per accessori che consentono di dotarlo di calcio tattico, vari tipi di caricatore, accessori per bocca, impugnature, puntatore laser e, naturalmente, mirini. Il valore base dei danni è pari a 33. Esclusiva per Vikendi Survivor Pass 3: Wild Card Il Survivor Pass 3: Wild Card è ora disponibile per console! Ulteriori dettagli sulle ricompense, missioni e sul Survivor Pass 3: Wild Card sono disponibili qui. Informazioni sul prezzo e sui contenuti DLC sono disponibili qui. Sistema dei titoli di sopravvivenza: stagione 2 La stagione beta 2 del sistema dei titoli di sopravvivenza ha subito qualche modifica rispetto alla precedente. Informazioni relative al sistema dei titoli di sopravvivenza: stagione 2 sono disponibili qui. Gameplay Bilanciamento delle armi M16A4: Quando si spara utilizzando la modalità raffica, il rinculo iniziale è ridotto. Incrementato il divario prima che i colpi a distanza ravvicinata vengano messi a segno: Ciò contribuisce a incrementare l'efficacia dell'M16A4 quando si combatte su lunghe distanze. È ora possibile applicare i mirini laterali e il calcio tattico all'M16A4. Il calcio tattico ridurrà il tempo di recupero, il rinculo e l'oscillazione dell'arma, migliorando al tempo stesso la velocità ADS e la precisione fuoco dal fianco. Vector: Il Vector monta ora munizioni da 9 mm. La capienza del caricatore è diminuita a 19 proiettili standard, e 33 con caricatore esteso (in precedenza 13/25) Danni ridotti da 34 a 31 a causa delle modifiche sopra citate. Velocità bocca modificata a 380m/s (in precedenza 300m/s). UMP45: L'UMP9 monta ora munizioni 45ACP e si chiama UMP45. La capienza del caricatore è ora di 25 proiettili standard, e 35 con caricatore esteso (in precedenza 30/40). Il rumore degli spari è ora più realistico. Velocità bocca modificata a 300m/s (in precedenza 400m/s). MK47 Mutant: È ora possibile applicare il calcio tattico al MK47 Mutant. Il calcio tattico ridurrà il tempo di recupero, il rinculo e l'oscillazione dell'arma, migliorando al tempo stesso la velocità ADS e la precisione fuoco dal fianco. Modifica del bilanciamento degli accessori: Gli accessori per pistola e mitra sono stati combinati e ora possono essere utilizzati su entrambe le tipologie di armi. Le cartucciere dei fucili a pompa, Win94 e Kar98k sono state combinate in un unico oggetto. È ora possibile applicare i mirini olografici alle pistole. La dimensione del mirino montato sulle pistole sarà ridotta per un adattamento corretto. Modifiche apportate all'efficacia dei vari colpi. Aumentati i danni inflitti al corpo mediante SR da un valore base del 110% al 150%. Aumentati i danni inflitti agli arti mediante SMG da un valore base del 120% al 125%. Diminuiti i danni inflitti dall'AWM da un valore base del 120% al 105%. Ulteriori dettagli riguardo alle modifiche ai moltiplicatori degli SR sono disponibili qui. Bilanciamento del gameplay: Ridotto l'ondeggiamento della mira nel momento in cui si viene colpiti da un nemico. I kit di pronto soccorso non avranno più effetti curativi istantanei dopo l'utilizzo, al contrario ripristineranno il livello di salute nell'arco di 2 secondi. I veicoli ora impediscono ai giocatori di subire danni da granata con un meccanismo simile a quello utilizzato da altri oggetti. Ciononostante, a seconda della traiettoria e della posizione della granata, possono ancora essere inflitti danni ai giocatori che si nascondono dietro ai veicoli. Modifica dell'equilibrio nella generazione di oggetti Modifiche ai bottini di Erangel I tassi di generazione di oggetti complessivi a Erangel sono aumentati. Inoltre, abbiamo incrementato il tasso di generazione di alcune categorie di armi principali: Aumentato il tasso di generazione di AR (fucili d'assalto) del 12%, DMR (fucili da battaglia) del 16% e SMG (mitra) del 14%. Il tasso di generazione di SR (fucili di precisione) e pistole ha subito un leggero aumento. A causa delle modifiche apportate agli oggetti in questa patch, compresa la fusione di alcuni accessori, esiste naturalmente un divario in termini di tassi di generazione che deve essere colmato con altri oggetti. Per questo motivo, abbiamo aumentato in maniera equa il tasso di generazione di altri oggetti. Ciò comporta inoltre un lieve incremento nel tasso di generazione di oggetti di elevata priorità come AR, medicine, ecc. Questo significa che anche il bottino complessivo per altre mappe è aumentato leggermente, nonostante non siano state apportate modifiche ai tassi di generazione di oggetti singoli su altre mappe. Miglioramento dell'interfaccia utente dei mirini e dei mirini laterali: Modificato l'aspetto del mirino laterale per aiutare i giocatori a identificare facilmente il tipo di mirino che hanno montato. Il mirino principale avrà il solito aspetto, mentre quello laterale sarà a forma di X. Suoni di fruscio dovuti al movimento Armi: Vengono ora riprodotti suoni di fruscio differenti se si porta un'arma sulla schiena oppure la si tiene imbracciata. Il suono non varierà in base al tipo di arma. Le armi da fianco, le armi da mischia e le armi da lancio non emetteranno alcun rumore. Bilanciamento del livello di suono: I suoni emessi da zaini e armi sono identici in quanto a volume e distanza udibile: Anche se la portata dei suoni degli indumenti udibili è la stessa generata da borse/armi ecc., potrebbero essere uditi a una portata differente a causa del volume più basso. La distanza udibile e il volume dei suoni variano in base alla velocità di spostamento dei personaggi: Più ci si sposta velocemente e più alto sarà il volume del suono, che potrà essere quindi udito da più lontano. La portata e il volume dei suoni di fruscio udibili sono inferiori rispetto al suono generato dai passi. Interfaccia/esperienza d'uso La musica e il sottofondo della lobby di gioco sono cambiati. L'interfaccia utente del menu di sistema, a cui è possibile accedere premendo il tasto Start è stata riprogettata. L'interfaccia utente di personalizzazione degli emote è stata riprogettata: È possibile personalizzare i propri emote nella scheda "EMOTE" all'interno del menu "PERSONALIZZAZIONE". Il numero massimo di emote che è possibile utilizzare nel gioco è passato da 8 a 12. Partendo dalla posizione ore 12, 4 degli emote posizionati in senso antiorario precedentemente equipaggiati non lo saranno più. Prestazioni Ottimizzato lo streaming della mappa e la velocità di caricamento degli edifici del circa 30-40%: La struttura dati dei materiali è stata ottimizzata. La priorità di streaming è stata ottimizzata in base alla predizione della direzione del movimento del giocatore. La velocità di caricamento degli oggetti all’interno degli edifici è stata migliorata. I dati LOD dei livelli sono stati ottimizzati: Ulteriori informazioni circa i miglioramenti del caricamento della mappa sono disponibili qui. Bug risolti Risolto un problema che faceva sì che i passi su una superficie di acciaio producessero il suono di un materiale sbagliato su Sanhok. Risolto un problema che bloccava i giocatori sul soffitto quando tentavano di scavalcare determinati oggetti su Sanhok. Risolto un problema che faceva sì che le piante sui cavi a Camp Bravo bloccassero le pallottole su Sanhok. Risolto un problema che consentiva ai giocatori di vedere attraverso i muri abusando del meccanismo degli emote. Risolto un problema che consentiva ai giocatori di aprire o chiudere le porte nonostante fossero bloccate da un veicolo. Risolto un problema che consentiva ai giocatori di vedere attraverso i muri sottili appoggiandovisi contro. Risolto un problema che faceva sì che, se un giocatore moriva a seguito di due distinti attacchi con delle Molotov, l'uccisione venisse attribuita al giocatore che aveva lanciato la prima bomba. Risolto un problema che faceva sì che il fumo emanato dall'esplosione di una granata delineasse le sagome dei giocatori avvolti dalla nube della granata fumogena in questione. Risolto un problema che impediva ai giocatori che utilizzavano una balestra di sporgersi. Risolto un problema che faceva sì che i giocatori che utilizzavano una connessione a Internet insufficiente non subissero danni quando si lanciavano dai veicoli in movimento. Risolto un problema che provocava un movimento innaturale delle mani dei personaggi quando cambiavano modalità di fuoco utilizzando il Bizon. Risolto un problema che provocava l'errata visualizzazione dell'interfaccia utente dell'inventario quando si equipaggiava un QBZ con determinati accessori. Risolto un problema che faceva sì che un oggetto specifico impedisse ai pacchi viveri di atterrare. Risolto un problema che impediva ai giocatori di venire rianimati dopo che il client veniva chiuso forzatamente o andava in crash. Risolto un problema che faceva sì che i giocatori rinvenissero uno stesso oggetto in luoghi diversi. Risolto un problema che provocava significativi cali di FPS momentanei durante l'utilizzo di tasti di scelta rapida per silenziare il gioco o cambiare canale audio. Risolto un problema che faceva sì che lo zoom automatico della minimappa non venisse attivato mentre ci si trovava all'interno dell'aereo o durante il paracadutaggio. Risolto un problema che faceva sì che l'utilizzo dei tasti L1 e R1 durante le fasi di osservazione permettesse di scorrere solamente tra due giocatori. Risolto un problema che faceva sì che il mirino laterale aumentasse la velocità ADS di altri mirini montati. Risolto un problema che faceva sì che, quando si applicava un caricatore specifico sul Beryl, venisse visualizzato il modello di caricatore errato. Risolto un problema che faceva sì che, quando si passava dal mirino principale al mirino laterale, si reimpostasse la luminosità reticolo. Risolto un problema che provocava lo spostamento temporaneo in alto e in basso della visuale quando si scavalcava qualcosa per entrare in un edificio. Risolto un problema che faceva sì che il modello del personaggio vibrasse quando si stendeva a terra. Risolto un problema che faceva sì che i giocatori potessero guidare la motocicletta attraverso una finestra senza rompere il vetro. Risolto un problema che faceva sì che l'animazione della ricarica venisse riprodotta due volte quando si premeva il tasto di tiro più volte durante la ricarica del Kar98K. Risolto un problema che faceva sì che il pacco viveri oltrepassasse un personaggio quando quest'ultimo si trovava sul punto di atterraggio. Risolto un problema che bloccava gli oggetti al pavimento senza che potessero essere raccolti in determinati luoghi. Problemi noti Le icone e la barra dei PF dei compagni di squadra a volte non compaiono: Se riscontrate questo problema, vi preghiamo di inviarci una segnalazione includendo tutte le informazioni pertinenti che spieghino in che modo si è verificato. Vi ringraziamo, e vi auguriamo un buon divertimento! Il team console di PUBG
 22. Ciao a tutti! La Patch #4 è disponibile sui server live! L'aggiornamento comprende la nuova arma MP5K, il bilanciamento delle armi, il bilanciamento dei bottini a Erangel, correzioni di bug e molto altro. CALENDARIO MANUTENZIONE INIZIO: martedì, 28 maggio alle 07:00. FINE: martedì, 28 maggio alle 11:00. Nuova arma: MP5K L'MP5K è un nuovo mitra che monta munizioni di calibro 9 mm. L'MP5K è disponibile in esclusiva nella mappa di Vikendi e andrà a sostituire il Vector sulla stessa mappa. Nonostante nel complesso l'MP5K presenti svariate analogie con il Vector, i suoi proiettili sortiscono effetti più significativi, anche se la sua minore cadenza di tiro fa sì che quest'arma infligga meno danni al secondo. Inoltre, questo mitra è dotato di un caricatore più capiente rispetto al Vector: è infatti in grado di contenere 30 colpi, e persino 40 quando viene munito di un caricatore esteso. Caratteristiche chiave dell'MP5K: Ha un'elevata cadenza di fuoco (900 colpi al minuto) e un rinculo relativamente facile da controllare. È contraddistinto da slot per accessori che consentono di dotarlo di calcio tattico, vari tipi di caricatore, accessori per bocca, impugnature, puntatore laser e, naturalmente, mirini. Il valore base dei danni è pari a 33. Esclusiva per Vikendi Survivor Pass 3: Wild Card Il Survivor Pass 3: Wild Card è ora disponibile per console! Ulteriori dettagli sulle ricompense, missioni e sul Survivor Pass 3: Wild Card sono disponibili qui. Informazioni sul prezzo e sui contenuti DLC sono disponibili qui. Sistema dei titoli di sopravvivenza: stagione 2 La stagione beta 2 del sistema dei titoli di sopravvivenza ha subito qualche modifica rispetto alla precedente. Informazioni relative al sistema dei titoli di sopravvivenza: stagione 2 sono disponibili qui. Gameplay Bilanciamento delle armi M16A4: Quando si spara utilizzando la modalità raffica, il rinculo iniziale è ridotto. Incrementato il divario prima che i colpi a distanza ravvicinata vengano messi a segno: Ciò contribuisce a incrementare l'efficacia dell'M16A4 quando si combatte su lunghe distanze. È ora possibile applicare i mirini laterali e il calcio tattico all'M16A4. Il calcio tattico ridurrà il tempo di recupero, il rinculo e l'oscillazione dell'arma, migliorando al tempo stesso la velocità ADS e la precisione fuoco dal fianco. Vector: Il Vector monta ora munizioni da 9 mm. La capienza del caricatore è diminuita a 19 proiettili standard, e 33 con caricatore esteso (in precedenza 13/25) Danni ridotti da 34 a 31 a causa delle modifiche sopra citate. Velocità bocca modificata a 380m/s (in precedenza 300m/s). UMP45: L'UMP9 monta ora munizioni 45ACP e si chiama UMP45. La capienza del caricatore è ora di 25 proiettili standard, e 35 con caricatore esteso (in precedenza 30/40). Il rumore degli spari è ora più realistico. Velocità bocca modificata a 300m/s (in precedenza 400m/s). MK47 Mutant: È ora possibile applicare il calcio tattico al MK47 Mutant. Il calcio tattico ridurrà il tempo di recupero, il rinculo e l'oscillazione dell'arma, migliorando al tempo stesso la velocità ADS e la precisione fuoco dal fianco. Modifica del bilanciamento degli accessori: Gli accessori per pistola e mitra sono stati combinati e ora possono essere utilizzati su entrambe le tipologie di armi. Le cartucciere dei fucili a pompa, Win94 e Kar98k sono state combinate in un unico oggetto. È ora possibile applicare i mirini olografici alle pistole. La dimensione del mirino montato sulle pistole sarà ridotta per un adattamento corretto. Modifiche apportate all'efficacia dei vari colpi. Aumentati i danni inflitti al corpo mediante SR da un valore base del 110% al 150%. Aumentati i danni inflitti agli arti mediante SMG da un valore base del 120% al 125%. Diminuiti i danni inflitti dall'AWM da un valore base del 120% al 105%. Ulteriori dettagli riguardo alle modifiche ai moltiplicatori degli SR sono disponibili qui. Bilanciamento del gameplay: Ridotto l'ondeggiamento della mira nel momento in cui si viene colpiti da un nemico. I kit di pronto soccorso non avranno più effetti curativi istantanei dopo l'utilizzo, al contrario ripristineranno il livello di salute nell'arco di 2 secondi. I veicoli ora impediscono ai giocatori di subire danni da granata con un meccanismo simile a quello utilizzato da altri oggetti. Ciononostante, a seconda della traiettoria e della posizione della granata, possono ancora essere inflitti danni ai giocatori che si nascondono dietro ai veicoli. Modifica dell'equilibrio nella generazione di oggetti Modifiche ai bottini di Erangel I tassi di generazione di oggetti complessivi a Erangel sono aumentati. Inoltre, abbiamo incrementato il tasso di generazione di alcune categorie di armi principali: Aumentato il tasso di generazione di AR (fucili d'assalto) del 12%, DMR (fucili da battaglia) del 16% e SMG (mitra) del 14%. Il tasso di generazione di SR (fucili di precisione) e pistole ha subito un leggero aumento. A causa delle modifiche apportate agli oggetti in questa patch, compresa la fusione di alcuni accessori, esiste naturalmente un divario in termini di tassi di generazione che deve essere colmato con altri oggetti. Per questo motivo, abbiamo aumentato in maniera equa il tasso di generazione di altri oggetti. Ciò comporta inoltre un lieve incremento nel tasso di generazione di oggetti di elevata priorità come AR, medicine, ecc. Questo significa che anche il bottino complessivo per altre mappe è aumentato leggermente, nonostante non siano state apportate modifiche ai tassi di generazione di oggetti singoli su altre mappe. Miglioramento dell'interfaccia utente dei mirini e dei mirini laterali: Modificato l'aspetto del mirino laterale per aiutare i giocatori a identificare facilmente il tipo di mirino che hanno montato. Il mirino principale avrà il solito aspetto, mentre quello laterale sarà a forma di X. Suoni di fruscio dovuti al movimento Armi: Vengono ora riprodotti suoni di fruscio differenti se si porta un'arma sulla schiena oppure la si tiene imbracciata. Il suono non varierà in base al tipo di arma. Le armi da fianco, le armi da mischia e le armi da lancio non emetteranno alcun rumore. Bilanciamento del livello di suono: I suoni emessi da zaini e armi sono identici in quanto a volume e distanza udibile: Anche se la portata dei suoni degli indumenti udibili è la stessa generata da borse/armi ecc., potrebbero essere uditi a una portata differente a causa del volume più basso. La distanza udibile e il volume dei suoni variano in base alla velocità di spostamento dei personaggi: Più ci si sposta velocemente e più alto sarà il volume del suono, che potrà essere quindi udito da più lontano. La portata e il volume dei suoni di fruscio udibili sono inferiori rispetto al suono generato dai passi. Interfaccia/esperienza d'uso La musica e il sottofondo della lobby di gioco sono cambiati. L'interfaccia utente del menu di sistema, a cui è possibile accedere premendo il tasto Start è stata riprogettata. L'interfaccia utente di personalizzazione degli emote è stata riprogettata: È possibile personalizzare i propri emote nella scheda "EMOTE" all'interno del menu "PERSONALIZZAZIONE". Il numero massimo di emote che è possibile utilizzare nel gioco è passato da 8 a 12. Partendo dalla posizione ore 12, 4 degli emote posizionati in senso antiorario precedentemente equipaggiati non lo saranno più. Prestazioni Ottimizzato lo streaming della mappa e la velocità di caricamento degli edifici del circa 30-40%: La struttura dati dei materiali è stata ottimizzata. La priorità di streaming è stata ottimizzata in base alla predizione della direzione del movimento del giocatore. La velocità di caricamento degli oggetti all’interno degli edifici è stata migliorata. I dati LOD dei livelli sono stati ottimizzati: Ulteriori informazioni circa i miglioramenti del caricamento della mappa sono disponibili qui. Bug risolti Risolto un problema che faceva sì che i passi su una superficie di acciaio producessero il suono di un materiale sbagliato su Sanhok. Risolto un problema che bloccava i giocatori sul soffitto quando tentavano di scavalcare determinati oggetti su Sanhok. Risolto un problema che faceva sì che le piante sui cavi a Camp Bravo bloccassero le pallottole su Sanhok. Risolto un problema che consentiva ai giocatori di vedere attraverso i muri abusando del meccanismo degli emote. Risolto un problema che consentiva ai giocatori di aprire o chiudere le porte nonostante fossero bloccate da un veicolo. Risolto un problema che consentiva ai giocatori di vedere attraverso i muri sottili appoggiandovisi contro. Risolto un problema che faceva sì che, se un giocatore moriva a seguito di due distinti attacchi con delle Molotov, l'uccisione venisse attribuita al giocatore che aveva lanciato la prima bomba. Risolto un problema che faceva sì che il fumo emanato dall'esplosione di una granata delineasse le sagome dei giocatori avvolti dalla nube della granata fumogena in questione. Risolto un problema che impediva ai giocatori che utilizzavano una balestra di sporgersi. Risolto un problema che faceva sì che i giocatori che utilizzavano una connessione a Internet insufficiente non subissero danni quando si lanciavano dai veicoli in movimento. Risolto un problema che provocava un movimento innaturale delle mani dei personaggi quando cambiavano modalità di fuoco utilizzando il Bizon. Risolto un problema che provocava l'errata visualizzazione dell'interfaccia utente dell'inventario quando si equipaggiava un QBZ con determinati accessori. Risolto un problema che faceva sì che un oggetto specifico impedisse ai pacchi viveri di atterrare. Risolto un problema che impediva ai giocatori di venire rianimati dopo che il client veniva chiuso forzatamente o andava in crash. Risolto un problema che faceva sì che i giocatori rinvenissero uno stesso oggetto in luoghi diversi. Risolto un problema che provocava significativi cali di FPS momentanei durante l'utilizzo di tasti di scelta rapida per silenziare il gioco o cambiare canale audio. Risolto un problema che faceva sì che lo zoom automatico della minimappa non venisse attivato mentre ci si trovava all'interno dell'aereo o durante il paracadutaggio. Risolto un problema che faceva sì che l'utilizzo dei tasti L1 e R1 durante le fasi di osservazione permettesse di scorrere solamente tra due giocatori. Risolto un problema che faceva sì che il mirino laterale aumentasse la velocità ADS di altri mirini montati. Risolto un problema che faceva sì che, quando si applicava un caricatore specifico sul Beryl, venisse visualizzato il modello di caricatore errato. Risolto un problema che faceva sì che, quando si passava dal mirino principale al mirino laterale, si reimpostasse la luminosità reticolo. Risolto un problema che provocava lo spostamento temporaneo in alto e in basso della visuale quando si scavalcava qualcosa per entrare in un edificio. Risolto un problema che faceva sì che il modello del personaggio vibrasse quando si stendeva a terra. Risolto un problema che faceva sì che i giocatori potessero guidare la motocicletta attraverso una finestra senza rompere il vetro. Risolto un problema che faceva sì che l'animazione della ricarica venisse riprodotta due volte quando si premeva il tasto di tiro più volte durante la ricarica del Kar98K. Risolto un problema che faceva sì che il pacco viveri oltrepassasse un personaggio quando quest'ultimo si trovava sul punto di atterraggio. Risolto un problema che bloccava gli oggetti al pavimento senza che potessero essere raccolti in determinati luoghi. Problemi noti Le icone e la barra dei PF dei compagni di squadra a volte non compaiono: Se riscontrate questo problema, vi preghiamo di inviarci una segnalazione includendo tutte le informazioni pertinenti che spieghino in che modo si è verificato. Vi ringraziamo, e vi auguriamo un buon divertimento! Il team console di PUBG
 23. Witajcie! Aktualizacja #29 jest już na Publicznym Serwerze Testowym (PTS). Spodziewamy się, że zmiany trafią wkrótce również na serwery live. Aktualizacja #29 przynosi wiele emocjonujących nowości i zmian wyważenia. Dodano taktyczne znaczniki na mapie, wspomagające komunikację w parach i oddziałach. Dodaliśmy więcej opcji zestawów od odradzania w meczach niestandardowych i grywalną mapę Camp Jackal w trybie wojny: podbój. W tej łatce skupialiśmy się głównie na zmianach wyważenia na Vikendi. Na podstawie komentarzy po pierwszej rundzie zmian dostosowaliśmy ilość pojawiającego się sprzętu, by było znacznie więcej długiej broni dostosowanej na walkę na daleki zasięg. Oprócz podania informacji o nowościach, ponieważ kończy się przepustka Survivor 3: Wild Card, wyjaśniamy, przez ile czasu można odebrać PD i nagrody, więc korzystajcie z niej przez ostatnie tygodnie i ukończcie tyle misji, ile tylko zdołacie. Doszło też kilka nowych ulepszeń interfejsu i ogólnych udogodnień w grze. Szczegóły zmian i nowości w Aktualizacji #29 znajdziecie poniżej. Przepustka Survivor 3: Wild Card Zakończenie przepustki Survivor: Wild Card Przepustka Survivor 3: Wild Card kończy się 5 czerwca, kiedy to zaczną się prace serwisowe na serwerach głównych: Będzie można odebrać nagrody i kupować przedmioty w sklepie z kuponami az do 26 czerwca. Aby uzyskać więcej informacji, zobaczcie sekcję Czas na odbiór nagród. Przepustkę Premium i poziomy można kupować do rozpoczęcia prac serwisowych na serwerach głównych 5 czerwca. Przez ostatnie dwa tygodnie czas pozostały do końca przepustki będzie wyświetlany w grze: Przy zakupie przepustki Survivor Premium graczom będzie pokazywana końcowa data, by potwierdzili zakup. Podsumowanie wyników Po zakończeniu przepustki Survivor na stronie wyników będzie można przejrzeć dokonania oraz szczegółowe informacje na temat zdobytych nagród, poziomów i stanu misji. Dodatkowe informacje: Procent wykonania każdego rodzaju misji (dzienne, tygodniowe, dla początkujących, premium) można sprawdzić w zakładce o misjach. Łączna suma zdobytych nagród jest podana w zakładce nagród. Czas na odbiór nagród Po zakończeniu przepustki Survivor przez pewien czas wciąż będzie można odebrać nagrody i PD, konkretnie od 5 do 26 czerwca (przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych na serwerach). Przedmioty które podnoszą poziom nie mogą być używane po zakończeniu przepustki Survivor, ale pozostaną w ekwipunku i będą dostępne do wykorzystania w przyszłych przepustkach. PD za ukończone misje można odebrać przyciskiem „Przyjmij wszystko” do 26 czerwca (przed rozpoczęciem prac serwisowych na serwerach głównych). Sklep z kuponami będzie czynny do 26 czerwca (do prac serwisowych na serwerach głównych). Pozostałe kupony wygasną po zamknięciu sklepu z kuponami. Rozgrywka Druga regulacja wyważenia na Vikendi Prowadziliśmy dyskusje na temat tego, jak sprawić, by mapa Vikendi stała się bardziej ciekawa dla graczy od czasu, gdy w styczniu wprowadziliśmy pierwsze zmiany dotyczące wyważenia przedmiotów na Vikendi. Po przeprowadzeniu kilku testów wewnętrznych i sprawdzeniu opinii graczy, wprowadzamy naszą drugą regulację wyważenia na Vikendi. Zmiany niebieskiej strefy: Aby polepszyć wrażenia związane z rozgrywką na Vikendi, początkowa bezpieczna strefa została umieszczona w bardziej zróżnicowanych miejscach, a czas oczekiwania między fazami niebieskiej strefy uległ skróceniu. Położenie początkowej bezpiecznej strefy w pierwszej fazie jest teraz bardziej zróżnicowane. Nieco skrócono czas oczekiwania niebieskich stref we wczesnej i późnej fazie. W związku z tym, łączny czas trwania meczu uległ skróceniu o 1 minutę i 30 sekund. Dostosowanie pojawiania się pojazdów: Dostosowano pojawianie się pojazdów do nowych ustawień niebieskiej strefy: Pojawia się więcej pojazdów czterokołowych w porównaniu z motocyklami i skuterami śnieżnymi. Dostosowanie pojawiania się przedmiotów: Poprawiliśmy tempo pojawiania się broni, aby zwiększyć częstotliwość walki na średni i daleki zasięg. Wprowadzono również zmiany w dostępnych dodatkach, aby zaoferować graczom więcej opcji: Pojawianie się przedmiotów na Vikendi: AR (karabinów szturmowych) będzie więcej o 35%. DMR (karabinów wyborowych) będzie więcej o 98%. SR (karabinów snajperskich) będzie więcej o 588%. SMG (pistoletów maszynowych), strzelb, pistoletów i kusz będzie nieco mniej. Dodatków będzie nieco więcej. Silnie powiększających lunet będzie nieco więcej. Zmiany wyważenia tajemnej jaskini: Ponieważ tajemna kaskinia nie jest już tajemnicą, dostosowaliśmy jej łup do innych obszarów na Vikendi: W jaskini nie będą się już pojawiać zrzuty. Dobrej jakości sprzęt spoza skrzyń nadal będzie się pojawiać w tym miejscu. Zwiększono różnorodność przedmiotów pojawiających się w jaskini. Zmiany puli przedmiotów: Teraz na Vikendi pojawiają się MK47 Mutant, chwyt antypoślizgowy, podkładka pod kciuk i celownik laserowy. Na Vikendi nie będą się już pojawiać Win94 i R45. Zwiększono częstość występowania pogody „Blask księżyca” na Vikendi. Ogólna rozgrywka Granaty nie mogą być już rzucane przez ogrodzenia (a dokładniej, przez siatkę drucianą). Znacznik taktyczny na mapie Dodano nowy znacznik taktyczny do użycia na mapie w 6 różnych sytuacjach (atak, niebezpieczeństwo, obrona, łup, przegrupowanie, pojazd): Żeby użyć nowych znaczników, otwórz mapę i naciśnij i przytrzymaj PPM, żeby wyświetlić koło znaczników taktycznych, przesuń kursor na znacznik, którego chcesz użyć, i puść przycisk. Każdy z graczy może mieć na mapie w danej chwili jeden znacznik. Znacznik taktyczny będzie wyświetlany na mapie świata, minimapie i kompasie tak samo jak dotychczasowe znaczniki. Ulepszenie celownika broni miotanej Dodano nowy celownik przy używaniu broni miotanej, ułatwiający odróżnienie pozycji do rzutu między spod ramienia a znad ramienia. Ulepszenia minimapy Na krawędzi minimapy będą teraz wyświetlane ikony i statusy członków drużyny znajdujących się poza obszarem minimapy. Ułatwi to ustalenie pozycji i stanu członków drużyny. Ulepszenie interfejsu skoku ze spadochronem Ulepszono interfejs spadochronu: jest on teraz lepiej widoczny i składa się ze wskaźnika obecnej prędkości i bardziej szczegółowego wskaźnika wysokości. Ulepszony interfejs statusów członków drużyny: Dodano ikonę wskazującą swobodne spadanie członków drużyny z samolotu. Ikony statusu członków drużyny w fazie skoku ze spadochronem, które były wcześniej wyświetlane na mapie, są teraz widoczne w lewym dolnym rogu ekranu z innymi elementami interfejsu dotyczącymi członków drużyny. Ulepszenie interfejsu pistoletu sygnałowego Zmieniono celownik pistoletu sygnałowego. Teraz jest to okrąg, kiedy celuje się we właściwym miejscu do wezwania zrzutu lub opancerzonego UAZ-a. Poprawiono interfejs statusu pistoletu sygnałowego wyświetlany po wezwaniu zrzutu lub opancerzonego UAZ-a Błyskające zielone światło nie jest już widoczne, odkąd zrzut opuszcza samolot. Wcześniej świeciło się jeszcze przez 30 sekund po wylądowaniu zrzutu. Mecze niestandardowe Dodano opcję wyboru zestawu do odradzania Dodano opcję wyboru zestawu do odradzania, przyznawanego losowo w dotychczasowych meczach niestandardowych. Dodano opcję wyboru zestawu do odradzania w trybie normalnym, trybie wojny i trybie wojny: podbój meczu niestandardowego: W trybie gry plutonami dodaliśmy opcję umożliwiającą danie plutonom różnych zestawów. Dostępne zestawy w danej opcji: Tryb wojny, tryb wojny: podbój: Zestawy podstawowe: AR, strzelby, SMG, western, obezwładnienie, pistolety. Zestawy wsparcia: Zestaw trybu wojny: złożony z 4 zestawów, każdy z których poświęcony jest konkretnej roli: Szturm: M416, R1895, hełm i kamizelka (poz. 1), amunicja, bandaże Medyk: UMP, obrzyn, hełm i kamizelka (poz. 3), amunicja, zestaw pierwszej pomocy, apteczka, środek przeciwbólowy, strzykawka z adrenaliną, zestaw ratunkowy Wsparcie: S12K, Scorpion, hełm i kamizelka (poz. 2), amunicja, granat, bandaże, skrzynka z narzędziami Zwiadowca: Kar98K, P18C, hełm i kamizelka (poz. 1), ghillie suit, amunicja, bandaże Battle Royale: Zestaw standardowy: Pistolety, strzelby Zestaw wsparcia: Zestaw bojowy: kusza Zestaw przetrwania: strzykawka z adrenaliną, patelnia Zestaw obronny: hełm i kamizelka (poz. 1) Zestaw pomocniczy: zestaw ratunkowy, skrzynka z narzędziami Nowe przedmioty w zestawach przyznawanych w meczach niestandardowych. Zestaw ratunkowy i skrzynka z narzędziami zostały dodane do użytku wyłącznie w meczach niestandardowych. Dodano zestaw ratunkowy i skrzynkę z narzędziami: Posiadanie tego zestawu pozwoli na znacznie szybsze tempo reanimowania członków drużyny. Skrzynka z narzędziami: korzystanie z tego zestawu narzędzi naprawi pewną ilość PŻ pojazdu. Dodano mapę Camp Jackal w trybie wojny: podbój W meczach niestandardowych gracze mogą teraz wybrać Camp Jackal (mapę trybu szkoleniowego) w trybie wojny: podbój. Ulepszenia funkcji obserwatora Ulepszenia interfejsu listy graczy: Przyciski wyrzucenia i zgłoszenia gracza mają teraz ikony: Ikona X to wyrzucenie, a ikona ostrzeżenia to zgłoszenie. Przycisk zgłoszenia widać na liście graczy tylko w czasie oglądania powtórki. Ulepszenie interfejsu obrażeń: Poprawiono czcionkę wskaźników obrażeń w trybie obserwatora. Interfejs i doświadczenie użytkownika Ulepszenie podglądu przedmiotów w sklepie Podczas oglądania podglądu zestawów rodzaje widoku są podzielone na trzy kategorie: postać, broń i spadochron: Wybierzcie konkretny przedmiot z zestawu, by zobaczyć podgląd, i wybierz rodzaj widoku, by zobaczyć powiększone obrazy i szczegóły postaci, broni lub spadochronu. Wszystkie przedmioty wybrane w podglądzie zestawu można założyć i zdjąć. Ulepszenie zapobiegające nadużyciom w trybie obserwatora Przed zakończeniem wczytywania mapy świata u obserwujących członków drużyny użytkownicy mogli zobaczyć wrogów za budynkami i mówić kolegom, gdzie są przeciwnicy, dlatego dodaliśmy element interfejsu zasłaniający ekran do zakończenia wczytywania: Po zakończeniu ładowania dodatkowy interfejs użytkownika zostanie usunięty. Ulepszenie interfejsu lobby Poprawiono wygląd ikon, które wyglądały na rozmyte w rozdzielczości 4K. Usunięto nieużywany przycisk połączenia zewnętrznego konta w prawym górnym rogu lobby. Świat Usunięto wszystkie znaki i transparenty FACEIT Global Summit z Vikendi i Sanhok. Powtórki Zaktualizowano wersję funkcji powtórek. Powtórek nagranych przed tą aktualizacją nie da się już odtworzyć. Poprawki błędów Usunięto błąd, na skutek którego gracze mogli zadawać obrażenia lub zginąć podczas lądowania w określonych miejscach. Granaty nie mogą być już rzucane poprzez ogrodzenia (w szczególności, przez siatkę drucianą). Usunięto błąd, na skutek którego wychylenie postaci, która stała przy ścianie lub przy obiektach podczas ADS powodowało niepoprawne zachowanie ekranu. Usunięto błąd, na skutek którego tryb gry czasami zmieniał się podczas tworzenia drużyny. Usunięto błąd, na skutek którego pociski mogły przechodzić przez ścianę podczas strzelania w określonych warunkach. Usunięto błąd, na skutek którego lista graczy wyświetlała się nieprawidłowo podczas wybierania meczu niestandardowego na liście powtórek. Usunięto problem z nadmiernym ślizganiem się pojazdów podczas jazdy. Usunięto błąd, na skutek którego interfejs bezpiecznej strefy nie był wyświetlany poprawnie w określonych okolicznościach. Usunięto błąd, który powodował zamykanie notatek aktualizacji w lobby. Usunięto błąd, który uniemożliwiał użycie przedmiotów leczących podczas trzymania broni i wykonywania emotek. Usunięto błąd, który pozwalał na użycie niektórych rodzajów broni z tylnego siedzenia motorówki. Usunięto błąd powodujący dwukrotne odtwarzanie dźwięku podczas zakładania i chowania pistoletu. Usunięto błąd, na skutek którego animacja uzbrajania granatu nie była resetowana podczas otwierania ekwipunku. Usunięto problem ze skórką spadochronu chocoTaco, który uniemożliwial pojawianie się niektórych elementów wizualnych na plecaku. Usunięto błąd, na skutek którego przedmioty pojawiały się w niedostępnych miejscach w Docks na Sanhok. Usunięto błąd, na skutek którego kamera gracza mogła przechodzić przez ścianę w Paradise Resort na Sanhok. Usunięto błąd, na skutek którego granaty mogły być rzucane przez parasole w Paradise Resort na Sanhok. Usunięto błąd, na skutek którego postacie czołgające się w pobliżu niektórych chat na Sahnok nie mogły wstać. Usunięto błąd, na skutek którego efekty świetlne mogły się gwałtownie zmieniać na niektórych budynkach na Sanhok. Usunięto błąd, który powodował, że po zakończeniu meczu niestandardowego w trybie E-sports, ekran wyników wieszał się na 2-3 sekundy. Usunięto błąd, na skutek którego ładowanie interfejsu użytkownika nie było wyświetlane w trybie obserwatora po przełączeniu na gracza, który znajdował się na ponad 1 km odległości. Usunięto błąd, na skutek którego znacznik taktyczny nie działał w trybie obserwatora po śmierci gracza. Usunięto błąd, przez który animacja przeładowywania nie działała poprawnie po trafieniu przez granat ogłuszający. Usunięto błąd, na skutek którego ikony interfejsu użytkownika drużyny nie były wyświetlane poprawnie na minimapie. Usunięto błąd, który uniemożliwiał graczom umieszczanie znaczników w pobliżu niektórych elementów interfejsu. Usunięto błąd powodujący wyświetlanie komunikatu o błędzie przy próbie zastąpienia uzbrojonej broni miotanej bronią miotaną w ekwipunku. Usunięto błąd, na skutek którego, otwierając menu systemu gracze mogli automatycznie poruszać się do przodu w pojazdach i spadochronach. Usunięto błąd, na skutek którego informacje o zabójstwie byly niedokładne, gdy gracz został zabity przez granaty. Usunięto błąd, na skutek którego postacie mogły wydawać się unosić w powietrzu podczas biegu. Usunięto błąd, na skutek którego gracze nie otrzymywali obrażeń od granatów, które wybuchały na płyciźnie. Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy! Zespół PUBG
 24. Ciao a tutti! La Patch #29 è ora disponibile sui server live! La Patch #29 presenta tante nuove aggiunte e bilanciamenti. Per migliorare la comunicazione tra compagni in modalità duo e squadra, sono stati aggiunti segnalini tattici visibili sulla mappa. Abbiamo aggiunto più opzioni di generazione di kit nelle partite personalizzate e abbiamo reso Camp Jackal una mappa giocabile in modalità guerra: conquista. Il nostro principale interesse per questa patch era il riequilibrio di alcuni elementi di Vikendi. In base ai feedback ricevuti a seguito della prima fase di riequilibrio relativa a Vikendi, abbiamo ritoccato i tassi di generazione per privilegiare significativamente le armi predisposte per il combattimento a lunga distanza. Oltre alle informazioni sugli aggiornamenti, con il Survivor Pass 3: Wild Card che sta per concludersi abbiamo raccolto dati particolareggiati sul tempo necessario a guadagnare PE e ricompense, perciò buttatevi senza esitazione in queste ultime settimane disponibili e completate tutte le missioni che potete. Abbiamo apportato tanti nuovi miglioramenti all'interfaccia utente e alla qualità generale del gioco. Qui sotto, potete vedere tutti i dettagli sulle modifiche e sulle implementazioni della Patch #29. Survivor Pass 3: Wild Card Data di conclusione del Survivor Pass: Wild Card Il Survivor Pass 3: Wild Card si concluderà il 5 giugno, quando i server di gioco saranno sottoposti alle operazioni di manutenzione previste: Avrete tempo fino al 26 giugno per riscattare i premi ottenuti e acquistare oggetti dal negozio di coupon. Date un'occhiata alla sezione del Periodo di tolleranza qui di seguito per ulteriori informazioni. Il Premium Pass e i biglietti per l'avanzamento di livello possono essere acquistati solamente fino al 5 giugno, data di manutenzione del server live. Il tempo rimanente per il Survivor Pass sarà mostrato all'interno del gioco durante le due settimane precedenti la data di conclusione: Al momento dell'acquisto del Survivor Pass Premium, la data di conclusione del pass verrà mostrata ai giocatori affinché possano confermare o meno di voler acquistare il pass. Resoconto dei risultati Una volta terminato il Survivor Pass 3: Wild Card, potrete vedere gli obiettivi raggiunti e informazioni dettagliate sulle ricompense ottenute, sui livelli conquistati e sullo stato delle missioni accedendo alla pagina dei risultati. Ulteriori informazioni: Potete controllare la vostra percentuale di completamento per ogni tipo di missione (giornaliera, settimanale, principiante, premium) accedendo alla scheda delle missioni. Potete visualizzare la quantità totale di ricompense ottenute accedendo alla scheda delle ricompense. Periodo di tolleranza Una volta terminato il Survivor Pass, ci sarà un periodo di tolleranza per riscuotere le ricompense e i PE che sarà compreso tra il 5 e il 26 giugno (prima della manutenzione dei server di gioco). Gli oggetti che aumentano il livelli non potranno essere utilizzati nel periodo di tolleranza (ovvero una volta terminato il Survivor Pass) ma rimarranno nell’inventario e potranno essere utilizzati in uno dei Survivor Pass successivi. I PE derivanti dalle missioni completate possono essere riscossi entro il 26 giugno. Il negozio dei coupon sarà aperto fino al 26 giugno (fino alla manutenzione dei server di gioco): Una volta chiuso il negozio, i coupon non riscossi non saranno più utilizzabili. Gameplay Secondo riequilibrio di Vikendi Abbiamo avuto discussioni in corso su come rendere Vikendi più entusiasmante per i giocatori sin dal primo riequilibrio di bilanciamento di Vikendi introdotto a gennaio. Dopo aver condotto diversi test interni e rivisto i feedback dei giocatori per migliorare l'esperienza di gioco su Vikendi, stiamo ora implementando il nostro secondo riequilibrio di Vikendi. Modifiche della zona blu: Per dare una più ampia varietà di esperienze di gioco su Vikendi, la zona di sicurezza iniziale sarà ora collocata in luoghi più vari e il tempo di attesa tra le fasi delle zone blu è stato ridotto. La posizione iniziale della zona sicura per la fase 1 varia più frequentemente. I tempi di attesa delle fasi iniziali e finali della zona blu sono leggermente diminuiti. La durata complessiva della partita è stata ridotta di 1 minuto e 30 secondi. Regolazione del tasso di generazione dei veicoli: Il tasso di generazione dei veicoli è stato modificato in considerazione delle nuove impostazioni della zona blu: Aumentato il tasso di generazione dei veicoli a quattro ruote rispetto a quello di moto da neve motoslitte. Regolazione del tasso di generazione degli oggetti: Abbiamo modificato i tassi di generazione delle armi per facilitare gli scontri a medio e lungo raggio. Sono state apportate delle modifiche agli accessori disponibili per offrire ai giocatori più opzioni: Bilanciamento della generazione degli oggetti su Vikendi: Generazione degli AR (fucili d'assalto) aumentata del 35%. Generazione dei DMR (fucili da battaglia) aumentata del 98%. Generazione degli SR (fucili di precisione) aumentata del 588%. Il tasso di generazione di SMG (mitra), fucili a pompa, pistole e balestre è stato leggermente ridotto. Il tasso di generazione degli accessori è leggermente aumentato. Il tasso di generazione dei mirini di grande potenza è leggermente aumentato. Regolazione del bilanciamento della caverna segreta: Dal momento che la caverna segreta non è più segreta, ne abbiamo bilanciato il bottino per portarlo in linea alle altre aree di Vikendi in modo da migliorare l'esperienza di gioco: Nella caverna non saranno più generati pacchi viveri: In questo luogo, continueranno però ad essere generati bottini di grande valore non contenuti in casse. Aumentata la varietà di oggetti generati nella caverna. Modifiche ai gruppi di oggetti: MK47 Mutant, impugnatura corta, supporto pollice e mirino laser saranno ora generati su Vikendi. Su Vikendi, non saranno più presenti Win94 e R45. La condizione atmosferica chiaro di luna è ora più frequente su Vikendi. Gameplay generale Le granate non possono più essere lanciate attraverso le recinzioni (in particolare quelle metalliche). Segnalini tattici Aggiunti nuovi segnalini tattici sulla mappa con 6 diversi tipi di segnalino per differenti situazioni (attacco, pericolo, difesa, bottino, raggruppamento, veicolo). Per utilizzare questa nuova funzionalità, aprite la mappa e clicca con il tasto destro per far comparire la ruota dei segnalini tattici, dopodiché spostatevi sull'icona che desiderate usare e rilasciate il tasto. Ogni giocatore può posizionare solo un segnalino alla volta. Il segnalino verrà mostrato sulla mappa di gioco, sulla minimappa e sulla bussola, analogamente ai segnalini già presenti. Miglioramento del mirino delle armi da lancio Aggiunto un nuovo mirino che compare quando si usano le armi da lancio che permette di capire se state utilizzando la posizione di lancio da sotto o da sopra il braccio. Miglioramenti della minimappa Le icone e lo stato dei compagni di squadra all'esterno dell'area della minimappa saranno ora mostrati sui bordi della minimappa. In questo modo, sarà più facile identificare lo stato dei vostri compagni di squadra e la direzione verso cui procedono. Miglioramenti dell'interfaccia di lancio con il paracadute L'interfaccia del paracadute è stata migliorata, resa più visibile e divisa in due indicatori: uno relativo alla velocità attuale e uno più dettagliato riguardante l'altitudine. Migliorata l'interfaccia di stato dei compagni di squadra: È stata aggiunta un'icona per mostrare quando i compagni di squadra sono in caduta libera. Le icone di stato dei compagni di squadra durante la fase di lancio con il paracadute, che in precedenza venivano mostrate solo sulla mappa, sono ora visualizzate in basso a sinistra, accanto all'altra interfaccia dei compagni di squadra. Miglioramenti dell'interfaccia della pistola segnaletica Il mirino della pistola segnaletica appare ora come un cerchio quando si punta l'arma nella posizione corretta per richiedere un pacco viveri speciale o UAZ corazzato. Ottimizzata l'interfaccia di stato della pistola segnaletica che viene mostrata dopo aver richiesto un pacco viveri speciale o UAZ corazzato. Ora, la luce lampeggiante verde scompare quando il pacco viveri viene paracadutato dall'aereo. In precedenza, la luce spariva solo dopo che il pacco viveri aveva toccato terra da 30 secondi. Partite personalizzate Aggiunta opzione di selezione dei kit generati Aggiunta un'opzione per la selezione dei kit generati, che fino ad ora venivano resi disponibili in maniera casuale. Aggiunta un'opzione di selezione dei kit generati in modalità normale, modalità guerra, modalità guerra: conquista delle partite personalizzate. Per le partite giocate in plotoni, abbiamo aggiunto un'opzione affinché ogni plotone possa giocare con un kit diverso. Opzioni di selezione dei kit generati: Modalità guerra, modalità guerra: conquista: Kit originali: AR, fucili a pompa, SMG, western, sopraffazione, pistole Kit utilità: Kit modalità guerra: ci sono 4 kit, ognuno dei quali contiene oggetti basati su una determinata funzione: Assalto: M416, R1895, elmetto e giubbotto antiproiettile liv. 1, munizoni, bende Medico: UMP, canne mozze, elmetto e giubbotto antiproiettile liv. 3, munizioni, kit di pronto soccorso, medikit, antidolorifico, siringa di adrenalina, kit d'emergenza Supporto: S12K, Scorpion, elmetto e giubbotto antiproiettile liv. 2, munizioni, granata, bende, cassetta degli attrezzi Ricognitore: Kar98K, P18C, elmetto e giubbotto antiproiettile liv. 1, ghillie suit, munizioni, bende Battle Royale: Kit standard: Pistole, fucili a pompa Kit utilità: Kit da battaglia: balestra Kit di sopravvivenza: siringa di adrenalina, padella Kit armatura: elmetto e giubbotto antiproiettile liv. 1 Kit di supporto: kit d'emergenza, cassetta degli attrezzi Nuovi oggetti nei kit generati nelle partite personalizzate Il kit d'emergenza e la cassetta degli attrezzi sono stati aggiunti per uso esclusivo nei kit generati nelle partite personalizzate. Aggiunti il kit d'emergenza e cassetta degli attrezzi: Kit d'emergenza: rianimare i compagni di squadra sarà molto più veloce con questo kit. Cassetta degli attrezzi: l'utilizzo di questa cassetta su un veicolo recupererà una parte dei suoi PF. Aggiunta la mappa di Camp Jackal alla modalità guerra: conquista I giocatori ora possono selezionare Camp Jackal (mappa della modalità addestramento) per le partite personalizzate della modalità guerra: conquista. Miglioramenti della funzione osservatore Miglioramenti dell'interfaccia della lista giocatori: I pulsanti Espelli e Segnala sono ora dotati di icone: L'icona X è per Espelli, mentre l'icona Attenzione è per Segnala. Il pulsante di segnalazione può essere visualizzato solo nella lista dei giocatori durante i replay. Miglioramento dell'interfaccia dei danni: Migliorato il font degli indicatori di danno durante l'osservazione. Interfaccia/esperienza d'uso Miglioramento dell'interfaccia utente di anteprima degli oggetti nel negozio Quando si visualizza un'anteprima di un set, le tipologie di vista sono divise in tre categorie: Personaggio, Arma e Paracadute: Selezionate un oggetto specifico del set da visualizzare e scegliete una tipologia di vista per osservare immagini ingrandite e dettagli del personaggio, dell'arma o del paracadute. Tutti gli oggetti che vengono selezionati nell'anteprima del set possono essere indossati e tolti. Miglioramento dell'interfaccia utente per evitare abusi della modalità spettatore Se il caricamento della mappa non era completo mentre si guardavano i compagni di squadra da spettatore, gli utenti potevano vedere i nemici dietro agli edifici e abusare di questa possibilità per allertare i compagni. Perciò, abbiamo aggiunto un'interfaccia per coprire lo schermo quando il caricamento non è completo: Una volta che il caricamento è completo, l'interfaccia aggiuntiva verrà rimossa. Miglioramento dell'interfaccia utente della lobby Migliorato l'aspetto delle icone che apparivano sfocate con la risoluzione 4K. Eliminato il pulsante di collegamento ad account di terze parti nell'angolo in alto a destra della lobby, in quanto ritenuto inutile. Mondo di gioco Eliminati tutti i cartelli e gli striscioni del FACEIT Global Summit da Vikendi e Sanhok. Replay È stata aggiornata la versione della funzione di replay. I replay esistenti registrati prima di questa Patch non sono più riproducibili. Bug risolti Risolto un problema per cui i giocatori potevano subire danni eccessivi o morire quando atterravano in luoghi specifici. Le granate non possono più essere lanciate attraverso le recinzioni (in particolare, quelle metalliche). Risolto un problema per cui sporgersi vicino al muro o oggetti durante l'ADS poteva causare problemi di visualizzazione. Risolto un problema per cui la modalità di gioco a volte veniva cambiata quando si creava una squadra. Risolto un problema per cui alcuni proiettili potevano oltrepassare i muro quando si sparava in condizioni specifiche. Risolto un problema per cui l'elenco dei giocatori veniva visualizzato in modo anomalo quando si selezionava una partita personalizzata nell'elenco dei replay. Risolto un problema per cui i veicoli scivolavano più del previsto durante la guida. Risolto un problema per cui l'interfaccia della zona sicura non veniva visualizzata correttamente in determinate circostanze. Risolto un problema che provocava la chiusura delle note della patch quando si faceva clic in uno spazio vuoto della lobby. Risolto un problema che impediva l'uso di oggetti curativi quando si impugnava un'arma e si eseguiva un'emote. Risolto un problema che consentiva l'utilizzo di certi tipi di arma dal sedile posteriore di una moto d'acqua. Risolto un problema per cui equipaggiare e rinfoderare le pistole riproduceva i suoni due volte. Risolto un problema per cui l'animazione dell'innesco della granata non veniva fermata all'apertura dell'inventario. Risolto un problema visivo con la skin del paracadute di chocoTaco per personaggi femminili che impediva la comparsa di alcuni elementi visivi sullo zaino. Risolto un problema per cui gli oggetti venivano generati in posizioni inaccessibili a Docks su Sanhok. Risolto un problema per cui la telecamera del giocatore poteva passare attraverso uno dei muri a Paradise Resort su Sanhok. Risolto un problema che permetteva di lanciare granate attraverso gli ombrelloni a Paradise Resort su Sanhok. Risolto un problema per cui essendo in prossimità della passarella di una delle capanne di Sanhok impediva ai personaggi di rialzarsi in piedi. Risolto un problema per cui gli effetti luminosi potevano cambiare improvvisamente su alcuni edifici su Sanhok. Risolto un problema per cui la schermata dei risultati di gioco di una partita personalizzata in modalità eSport si bloccava per 2-3 secondi in modalità osservatore. Risolto un problema per cui il caricamento dell'interfaccia utente non veniva visualizzato in modalità spettatore quando si passava a guardare un giocatore che si trova a più di 1 km di distanza. Risolto un problema per cui i segnalini tattici non funzionavano in modalità osservatore dopo la morte del giocatore. Risolto un problema per cui l'animazione non funzionava correttamente quando si ricaricava dopo essere stati colpiti da una granata stordente. Risolto un problema per cui le icone dell'interfaccia utente dei compagni di squadra non venivano visualizzate correttamente sulla minimappa. Risolto un problema che impediva ai giocatori di piazzare segnalini vicino ad alcuni elementi di interfaccia. Risolto un problema per cui viene ricevuto un messaggio di errore quando si tenta di sostituire un'arma da lancio innescata con un arma da lancio presente nell'inventario. Risolto un problema per cui i giocatori potevano spostarsi automaticamente in avanti mentre erano a bordo di veicoli o con il paracadute aprendo il menu di sistema. Risolto un problema per cui il messaggio del kill feed non forniva informazioni corrette quando un giocatore veniva ucciso da granate. Risolto un problema per cui i personaggi sembravano fluttuare nell'aria durante la corsa. Risolto un problema per cui i giocatori non ricevevano danni da granate che esplodevano in acque poco profonde. Vi ringraziamo, e vi auguriamo un buon divertimento! Il team di PUBG
 25. Witajcie! Kilka miesięcy temu poprosiliśmy naszych graczy ze społeczności PUBG na PS4, aby zagrali na zasypanej śniegiem Vikendi i nagrali swoje najlepsze wyczyny. Wielu z was wysłało nam imponujące popisy kaskaderskie, od motocyklowych skoków ze zaśnieżonych wzgórz po samochód wzbijający się w powietrze po zjeździe z jednej z gór na Vikendi (jesteśmy zaskoczeni, że nikt nie próbował podobnych wyczynów w Dino Park!). Dziś z przyjemnością ogłaszamy zwycięzców konkursu popisów kaskaderskich na Vikendi, zarazem pokazując ich zdobycze a w tym główną nagrodę – PlayStation 4 Pro w specjalnej wersji PUBG. Zwycięzcy konkursu popisów kaskaderskich na Vikendi: FoReNziiCz Jblasko93 Pattuni Jachzasper K-LuBB420 Geminikanon77 LawsLongArm Summer_PTRD K456456k Killer3lite__808 Dziękujemy wszystkim graczom, którzy wzięli udział w tym konkursie, i oczywiście gratulujemy zwycięzcom! Do zobaczenia! Zespół konsolowy PUBG
×
×
 • Create New...