Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/16/2019 in Status Updates

  1. 1 point
    PC PUBG Lite forumundaki ergenler, gerçekten rahatsız ediciler. Bu ergenlere laf anlatmak gerçekten imkansız gibi bir şey. Pubg Türkiye destek ekibine ve topluluk yöneticilerine yaratan kolaylık versin.
×
×
  • Create New...