Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/27/2019 in Status Updates

  1. 1 point
    PC PUBG Lite forumundaki ergenler, gerçekten rahatsız ediciler. Bu ergenlere laf anlatmak gerçekten imkansız gibi bir şey. Pubg Türkiye destek ekibine ve topluluk yöneticilerine yaratan kolaylık versin.
  2. 1 point
    İyi bayramlar başkan
  3. 1 point
    Forumun yargı dağıtıcısı @temaskenan ☝️
×
×
  • Create New...